Aktualności firm stowarzyszonych

Nowi partnerzy w Taylor Wessing CEE

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB">Dzięki dwóm awansom w Bratysławie oraz przyjęciu nowego partnera w Pradze, zespół partnerów w Taylor Wessing CEE - centrum kompetencyjnym dla regionów CEE/SEE międzynarodowej kancelarii Taylor Wessing, liczy obecnie 35 prawników.</p>

>

Awanse partnerskie w Bratysławie

Jan Lazur i Juraj Frindrich, do tej pory współpracowali z Taylor Wessing Bratysława jako Senior Associates, a od 1 kwietnia objęli stanowiska partnerskie. Jan Lazur, którego główn? dziedzin? prawa jest IP/IT zwi?zany jest z kancelari? od 2009 roku, natomiast Juraj Frindrich, który doł?czył do Taylor Wessing w 2010 roku, specjalizuje się w działaniach zwi?zanych z prawem gospodarczym, transakcjami M&A oraz rynkami kapitałowymi.

Nowy partner w Pradze

Thilo Hoffmann doł?czył do zespołu Taylor Wessing Praga, wcześniej zwi?zany z Weinhold Legal (Ernst&Young), gdzie również zajmował stanowisko partnerskie, jego działalność skupiała si? na prawie gospodarczym, transakcjach M&A oraz restrukturyzacji. Przed rozpoczęciem współpracy z kancelariami prawnymi swoje doświadczenie zdobywał w Komisji Europejskiej oraz w Parlamencie Europejskim. Poza niemieckim, który jest jego językiem ojczystym, biegle posługuje się angielskim, czeskim, francuskim oraz hiszpańskim.

Thilo Hoffman w swojej działalności w Taylor Wessing koncentruje się na prawie gospodarczym, transakcjach M&A oraz rynkach kapitałowych. Posiada szerokie doświadczenie we współpracy ze spółkami z sektora motoryzacyjnego.

Kolejne powiększenie kręgu partnerów Taylor Wessing CEE jest najlepszym dowodem na dynamiczny rozwój naszej kancelarii w krajach CEE.” – mówi Raimund Cancola, Partner Zarz?dzaj?cy Taylor Wessing CEE.

Jan Lazur                                                        Juraj Frindrich

  Thilo Hoffmann

Na zał?czonych zdjęciach: Jan Lazur i Juraj Frindrich awansowani na Partnerów w Taylor Wessing w Bratysławie oraz Thilo Hoffmann, który doł?czył do zespołu Taylor Wessing w Pradze.

***

Kontakt dla mediów:  

Aleksandra Ladachowska
Agencja INFINITY, Warszawa

Tel.: + 48  793 41 00 08, E-Mail: ola(@)agencja-infinity.pl  

O Taylor Wessing:

  Taylor Wessing jest wiod?c?, międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych przedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie. Wraz z prawie 1200 prawnikami w 28 lokalizacjach w Europie, na Środkowym Wschodzie oraz w Azji oferujemy przedsiębiorstwom z całego świata zintegrowane doradztwo prawne we wszystkich sprawach z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa gospodarczego ze szczególnym naciskiem na takie dziedziny jak: prawo spółek, finansowanie, prawo nieruchomości, prawna ochrona działalności gospodarczej, maj?tek prywatny. Taylor Wessing dysponuje ponadto długoletnim doświadczeniem z zakresu doradztwa dla przedsiębiorców w Ameryce Północnej, Brazylii oraz w Indiach.  

Koncentrujemy się na technologiach przyszłości: Technology, Media & Telecoms,  Life Sciences & Healthcare, Real Estate & Infrastructure, Energy & Environment sowie Financial Institutions & Services.  

www.taylorwessing.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19