Aktualności firm stowarzyszonych

Nowi partnerzy PwC w Polsce

<p><span style="color: #000000;">PwC informuje, że z dniem 1 lipca 2014 r. do grona partnerów firmy PwC w Polsce dołączyły 4 osoby: w dziale doradztwa prawno-podatkowego –Tomasz Kassel i Jan Wacławek oraz w dziale Doradztwa Biznesowego –Damian Kalinowski i Michał Mazur. Wraz z nowo mianowanymi firma PwC w Polsce od 1 lipca br. liczy 52 partnerów.</span></p>

>

Nowi partnerzy PwC w dziale prawno-podatkowym:

Tomasz Kasselz kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie podatku VAT oraz podatku akcyzowym, w nowej roli będzie zajmował się doradztwem w zakresie podatków pośrednich odpowiadaj?c także za współpracę z sektorem publicznym. Tomasz specjalizuje się  w  tworzeniu rozwi?zań usprawniaj?cych procedury podatkowe i minimalizuj?cych ryzyko podatkowe. Ponadto, zajmuje się tworzeniem i realizacj? strategii postępowania w przypadku sporów dotycz?cych obowi?zuj?cych przepisów prawa.

Jan Wacławek jako partner w dalszym ci?gu będzie rozwijał usługi sprawozdawczości podatkowej oraz outsourcing usług księgowych i płacowych.
Jan posiada ponad 14-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, a jego głównym obszarem specjalizacji jest podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek odroczony. Do  swoich priorytetów w nowej roli zalicza rozwój oferty firmy w zakresie rozliczeń podatku od nieruchomości oraz dalszy rozwój usług księgowych i płacowych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwi?zań informatycznych. Z PwC zwi?zany jest 11 lat, w tym prawie 2 lata z  kalifornijskim biurem firmy.

Nowi partnerzy w dziale Doradztwa Biznesowego:

Damian Kalinowski posiada ponad 10-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla  sektora finansowego w Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Obejmuj?c stanowisko partnera ds. regulacji, Damian będzie wspierał klientów przechodz?cych przez złożone zmiany regulacyjne głównie zwi?zane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (anti money laundering) oraz FATCA w Polsce oraz w regionie. Z PwC zwi?zany jest od 10 lat, w ostatnim okresie jako lider grupy zajmuj?cej się doradztwem w obszarze regulacji dla klientów z sektora finansowego w Polsce. Grupa ta stworzona ok. 3 lat temu, obecnie dzięki swoim wysokim kompetencjom służy wsparciem innym zespołom PwC na świecie.

Michał Mazur w ostatnich latach w PwC był dyrektorem w zespole ds. Strategii i Operacji w  Dziale Doradztwa Biznesowego. Jako partner w dalszym ci?gu będzie rozwijał zespół i  portfolio usług PwC w  obszarze Operacji, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak efektywność kosztowa, global sourcing, zarz?dzanie łańcuchem dostaw i rozwój nowych produktów.

Informacje o PwC

PwC to firma działaj?ca w 158 krajach, zatrudniaj?ca ponad 180 tysięcy osób. Dzięki takiej różnorodności doświadczeń i szerokiej bazie wiedzy, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom sprostać wszelkim wyzwaniom biznesowym. Dostarczamy wysokiej jakości rozwi?zania odpowiadaj?ce na problemy naszych klientów z zakresu prawno-podatkowego, biznesowego i audytorskiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.pwc.pl.

Nazwa „PwC” odnosi się do firm wchodz?cych w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP