Analizy i badania

Nowa projekcja FED może osłabić złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2788 (umocnienie złotego o 0,5%).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN kształtował się w trendzie spadkowym. W kierunku umocnienia złotego oddziaływał spadek światowej awersji do ryzyka, który znalazł odzwierciedlenie w obniżeniu indeksu VIX. Poprawie nastrojów na rynkach sprzyjała stabilizacja sytuacji politycznej we Włoszech. W kierunku umocnienia złotego oddziaływała również ubiegłotygodniowa jastrzębia wypowiedź członka zarz?du EBC P. Praeta, który stwierdził, że EBC jest zadowolony z obecnego kształtowania się inflacji (patrz powyżej).

Posiedzenie RPP nie miało istotnego wpływ na kurs polskiej waluty. Decyzja agencji Fitch o utrzymaniu polskiego ratingu oraz jego stabilnej perspektywy została ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, a tym samym nie miała istotnego wpływ na kursu złotego.

Z uwagi na naturę ubiegłotygodniowego umocnienia polskiej waluty, które było przede wszystkim skutkiem obniżenia światowej awersji do ryzyka, złoty zyskiwał również względem innych głównych walut. W efekcie w ubiegłym tygodniu polska waluta umocniła się względem dolara amerykańskiego (o 1,4%), franka szwajcarskiego (o 1,2%) oraz funta brytyjskiego (o 1,0%). Szczególnie wyraźne umocnienie złotego względem dolara było zwi?zane z aprecjacj? euro wobec dolara po wspomnianej wyżej jastrzębiej wypowiedzi P. Praeta.

Ubiegłotygodniowa decyzja Fitch jest w naszej ocenie neutralna dla polskiej waluty. Negatywny dla złotego jest natomiast wydźwięk ubiegłotygodniowego posiedzenia G7 (patrz wyżej). W tym tygodniu kluczowe dla polskiej waluty będzie środowe posiedzenie FOMC. Powszechnie oczekiwana decyzja FED o podwyżce stóp procentowych nie będzie miała naszym zdaniem istotnego wpływu na złotego. Uważamy jednak, że czerwcowe projekcje FOMC mog? przyczynić się do osłabienia kursu polskiej waluty. Z podwyższon? zmienności? kursu złotego możemy mieć również do czynienia podczas konferencji prasowej po zaplanowanym na czwartek posiedzeniu EBC. W naszej ocenie liczne publikacje danych z USA, strefy euro, Chin oraz Polski pozostan? w cieniu posiedzeń EBC oraz FED i nie będ? miały istotnego wpływu na rynek

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Spotkanie Komitetu Podatki w CCIFP

Grupa robocza WHT działająca w ramach Komitetu Podatki spotkała się, aby porozmawiać o wyzwaniach związanych z wdrażaniem nowelizacji podatku u...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin