Aktualności firm stowarzyszonych

Nowa polityka wynagrodzeń w bankach

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span>W listopadzie 2015 r. weszła w życie nowelizacja Prawa bankowego, która nakłada na banki obowiązek sporządzenia i stosowania polityki wynagrodzeń dla pracowników mających wpływ na profil ryzyka instytucji (tzw. „risk-takers”). Nowelizacja jest elementem wdrażania do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2013/36/UE (tzw. dyrektywy CRD-IV) i wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.</span></span></span></p>

>

Termin: 31 marca 2017
godz. 10:00 – 12:00

Miejsce: Kochański Zięba & Partners
Gold Floor Conference Room
Metropolitan, Pl. Piłsudskiego 1, Warszawa
Zgłoszenie uczestnictwa prosimy kierować na adres:biuro@kzpacademy.pl

Rozporz?dzenie Ministra Rozwoju i Finansów dotycz?ce polityki wynagrodzeń przewiduje wejście w życie nowych regulacji z dniem 1 maja 2017 r.

Nowe przepisy zobowi?zuj? banki do wprowadzenia polityki wynagrodzeń uwzględniaj?cej szczegółowe wymogi dotycz?ce stałego i zmiennego wynagrodzenia „risk-takerów”, odroczenia płatności wynagrodzenia zmiennego, form wypłaty, wstrzymania lub zmniejszenia wypłaty, a nawet ż?dania zwrotu składników już wypłaconych.

Podczas szkolenia przedstawimy i omówimy:

  • wymagania dotycz?ce treści polityki wynagrodzeń
  • zasady przyznania i wypłaty wynagrodzenia zmiennego
  • sposoby wprowadzenia nowej polityki wynagrodzeń w banku
  • proces identyfikacji pracowników maj?cych wpływ na profil ryzyka instytucji


Anna Gwiazda
Radca Prawny, Partner
Szef Praktyki Prawa Pracy
kom.: +48  660  765 903
email: a.gwiazda@kochanski.pl

Dr Joanna Ostojska - Kołodziej
Adwokat, Starszy prawnik
Praktyka Prawa Pracy
kom.: +48  668  886 362
email: j.ostojska@kochanski.pl

Anna Golenia
Prawnik
Praktyka Prawa Pracy
kom.: +48  728  432 417
email: a.golenia@kochanski.pl

Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Polska | tel. +48 22 326 9600, fax +48 22 326 9601 |www.kochanski.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Szybkie testy serologiczne COVID-19

Postaw na zdrowie pracowników: Zapewnij zdrowie i dobre samopoczucie swoim pracownikom z COVID-PRESTO® - nasz zestaw testu serologicznego na Covid-19...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19