Aktualności firm stowarzyszonych

Nominowany przez kancelarię Dentons prof. Krystian Jażdżewski laureatem nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Prof. Krystian Jażdżewski, endokrynolog i genetyk, został nagrodzony „polskim biznesowym Oskarem” w kategorii „Wizja i innowacje”. Laureat, wspólnie z zespołem lekarzy i naukowców z Zakładu Medycyny Genomowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opracował unikalną metodologię przeprowadzania testów genetycznych, umożliwiających ocenę genów odpowiedzialnych za powstanie chorób nowotworowych dwudziestokrotnie taniej, niż podobne badania przeprowadzane na świecie, przy zachowaniu wysokiej czułości wykonywanych badań.</strong></span></p>

>

W Polsce jest nawet milion osób o podobnie wysokim, jak u Angeliny Jolie, ryzyku zachorowania na raka piesi. Naszym marzeniem jest, by znaleźć je wszystkie i powiedzieć, co zrobić, żeby nie zachorować lub wykryć chorobę wcześnie – podkreślał, odbieraj?c nagrodę, prof. Jażdżewski.  

Jestem dumna, że w imieniu kancelarii Dentons, mogłam zgłosić tę nominację i wesprzeć w ten sposób niezmiernie ważn? działalność profesora i jego zespołu. Mam nadzieję, że zdobycie tego wyróżnienia sprawi, że wiele firm i organizacji wesprze program „Badamy Geny”, przyczyniaj?c się do uratowania zdrowia i życia tysięcy Polaków – skomentowała Karina Furga-D?browska, partner kieruj?ca Zespołem Doradztwa Podatkowego oraz współkieruj?ca Zespołem Ochrony Zdrowia w Dentons.  

Kancelaria Dentons doradzała Pro Bono spółce Warsaw Genomics, utworzonej przez zespół prof. Jażdżewskiego, w zakresie wyboru optymalnego modelu funkcjonowania, w tym opracowania statutu fundacji wspieraj?cej badania, oraz korzystania z zachęt inwestycyjnych na działalność badawczo-rozwojow? i kwestiach regulacyjnych dotycz?cych ochrony danych osobowych pacjentów.  

W ubiegłym roku pracownicy i współpracownicy kancelarii Dentons wraz z rodzinami uczestniczyli w akcji umożliwiaj?cej wykonanie kompleksowych badań genetycznych, której towarzyszyły spotkania edukacyjno-informacyjne z udziałem prof. Jażdżewskiego i członków jego zespołu. Każde odpłatne badanie wykonane w ramach akcji, pokrywało koszt dodatkowego badania dla dziecka – pacjenta Centrum Zdrowia Dziecka z podejrzeniem choroby genetycznej, którego rodzice nie mogliby sobie na takie badanie pozwolić, gdyż nie jest ono finansowane ze środków publicznych – powiedziała Agnieszka Wardak, partner odpowiedzialna za działania Pro Bono w warszawskim biurze Dentons i członek Globalnego Komitetu Pro Bono w Dentons. Wiedza o obci?żeniach genetycznych jest często kluczowa dla właściwej diagnostyki i podjęcia leczenia. Na bazie testów genetycznych powstaje też atlas genetyczny Polaków, uwzględniaj?cy specyfikę zachorowań na choroby genetyczne. Cieszymy się, że badaj?c siebie, mogliśmy wesprzeć dzieci z CZD jak i nasz? naukę – dodała Agnieszka Wardak.     

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie  

rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:  

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400
E: przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com

  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Szybkie testy serologiczne COVID-19

Postaw na zdrowie pracowników: Zapewnij zdrowie i dobre samopoczucie swoim pracownikom z COVID-PRESTO® - nasz zestaw testu serologicznego na Covid-19...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19