Analizy i badania

Nominalna dynamika wynagrodzeń w polskim sektorze przedsiębiorstw wzrosła w marcu do 4,9% r/r wobec 3,2% w lutym

<p style="text-align: justify;">Przyczyną znaczącego zwiększenia dynamiki płac były najprawdopodobniej większe niż przed rokiem wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia w branżach należących do przetwórstwa przemysłowego i w dziale "górnictwo i kopalnictwo" (por. MAKROpuls z 17.04.2015).</p>

>

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w marcu o 6,5% r/r (najszybciej od lipca 2008 r.) wobec 5,0% w lutym. Oczekujemy, że w kwietniu roczna nominalna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw wyraźnie spowolni, do czego w znacznym stopniu przyczyni się wygaśnięcie wspomnianego wyżej efektu wypłat zmiennych składników wynagrodzenia. Jednocześnie dynamika zatrudnienia zmniejszyła się do 1,1% r/r w marcu wobec 1,2% w lutym. W efekcie średnia dynamika realnego funduszu płac w I kw. br. wzrosła do 6,3% r/r wobec 5,2% w IV kw. 2014 r. Dane stanowi? zatem silne wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? realna dynamika konsumpcji wzrośnie z 3,0% r/r w IV kw. ub. r. do 3,6% w I kw. br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP