Niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością – obowiązki zarządu, postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowego. Nagranie webinaru

Tematem spotkania będzie przybliżenie uczestnikom pojęć niewypłacalności i zagrożenia przedsiębiorstwa niewypłacalnością oraz wskazanie jakie w przypadku ich zaistnienia obowiązki prawo nakłada na osoby zarządzające.

Uczestnicy dowiedzieli się jak zdiagnozować stan niewypłacalności i co w takim wypadku należy robić.

Omówione zostały dostępne tryby restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz podstawy funkcjonowania postępowania upadłościowego, z uwzględnieniem trybu pre-pack będącego korzystną, z punktu widzenia inwestora formułą nabycia aktywów.

Uczestnicy dowiedzieli się zarówno jak należy zachować się w przypadku problemów finansowych we własnym przedsiębiorstwie, jak również jak efektywnie korzystać z instrumentów prawnych dla realizacji uprawnień wierzyciela czy inwestora.

Agenda:

  1. Niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością.
  2. Postępowania restrukturyzacyjne.
  3. Postępowanie upadłościowe.
  4. Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja.

 

O prelegencie:

Łukasz Grenda - radca prawny i licencjonowany kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny. Posiada doświadczenie w prowadzeniu dużych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zarówno z pozycji syndyka, zarządcy jak i pełnomocnika. Pełnił funkcję likwidatora spółek Skarbu Państwa na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa. W ramach prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, realizował największe rynkowe sprzedaże aktywów, jak również prowadził rozwiniętą działalność gospodarczą z pozycji podmiotu znajdującego się w stanie niewypłacalności.​

Absolwent Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.​

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Posiada uprawnienia kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

 


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

 

Zapraszamy Państwa do zapisu na kolejne spotkania online w CCIFP. 

KALENDARZ WYDARZEŃ CCIFP

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19