Niepewność gospodarcza nie wpływa na fuzje i przejęcia w sektorze dóbr konsumpcyjnych

<p style="text-align: justify;">Wydarzenia geopolityczne ostatnich miesięcy, takie jak Brexit czy fiasko referendum konstytucyjnego we Włoszech wpłynęły na wzrost poziomu niepewności gospodarczej. Jak jednak pokazuje raport „Measuring the pulse. Consumer Products M&amp;A Insights”, przygotowany przez firmę doradczą Deloitte, te zawirowania polityczne nie odbiły się na liczbie fuzji i przejęć w sektorze dóbr konsumpcyjnych. Wartość 43 dużych transakcji w tej branży z udziałem europejskich firm przekroczyła w okresie obejmującym czwarty kwartał 2015 do trzeciego kwartału 2016 roku aż 200 mld euro. Eksperci Deloitte spodziewają się dalszej aktywizacji na rynku M&amp;A również w tym roku.</p>

>

Raport Deloitte analizuje transakcje w pięciu segmentach sektora dóbr konsumpcyjnych: żywności i  napojów, artykułów użytku osobistego i gospodarstwa domowego, wyrobów tytoniowych oraz rolno-hodowlanego.

„Pomimo wzrostu niepewności gospodarczej na świecie, w roku 2016 w sektorze dóbr konsumpcyjnych doszło do licznych fuzji i przejęć. Zawarto 43 duże transakcje, których wartość przekraczała 200 mln euro. Ich ł?czna wartość wyniosła 200 mld euro. Dla porównania: w roku 2015 było to 36 transakcji o  wartości 143 mld euro. Wartość trzynastu transakcji przekroczyła miliard euro”  – mówi  Katarzyna Sermanowicz-Giza, Dyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego.

Najpopularniejszym krajem docelowym wśród europejskich inwestorów były Stany Zjednoczone, aż jedenaście z czterdziestu trzech dużych transakcji dotyczyło firm amerykańskich. Z kolei ponad połowa transakcji europejskich dotyczyła segmentu produktów spożywczych i napojów.  

Wartość dziesięciu największych transakcji zawartych w segmencie  producentów żywności  wyniosła w  omawianym okresie prawie 4,4 mld euro.  „Najważniejszym czynnikiem decyduj?cym o fuzjach i  przejęciach w tym segmencie były możliwości strategiczne na nowych i starych rynkach, a także rosn?ce zainteresowanie konsumentów aspektami zdrowotnymi i utrzymaniem dobrej kondycji, czego najlepszym przykładem było przejęcie przez Danone za 10,9 mld euro firmy WhiteWave Foods, specjalizuj?cej się w  zdrowej żywności”  – tłumaczy  Katarzyna Sermanowicz-Giza.

W nadchodz?cych miesi?cach główne trendy w tym segmencie będ? obejmować dalsz? konsolidację i  zrównoważony rozwój, poł?czone z  zaspokajaniem zmieniaj?cych się upodobań konsumentów.

W  segmencie napojów  o kształcie transakcji M&A zdecydowała właściwie jedna umowa, czyli poł?czenie branżowych gigantów: firm ABInBev i SABMiller. Wartość tej transakcji to 92 mld euro i  jest to najwyższy wynik od czasu publikacji pierwszego raportu, czyli kwietnia 2013 roku. Stała się ona punktem wyjścia do dalszych tego rodzaju transakcji w segmencie piwowarskim, miała również wpływ na to, co się działo na polskim rynku browarniczym. W grudniu 2016 roku ABInBev zawarł umowę na sprzedaż aktywów należ?cych do SABMiller w Europie Środkowej i Wschodniej japońskiemu koncernowi Asahi Group Holdings Ltd. za ponad 7 miliardów euro. Jak przewiduje raport Deloitte spodziewane s? dalsze przejęcia wiod?cych marek alkoholowych (w tym wymiana aktywów między głównymi uczestnikami rynku), poszukiwanie alternatywnych ofert produktów prozdrowotnych i dalsze zainteresowanie działalności? charakteryzuj?c? się wysokim wzrostem. Wartość dziesięciu największych transakcji w 2016 roku w segmencie napojów wyniosła 107,9 mld euro.

Jeżeli chodzi o  producentów artykułów użytku osobistego, odzieży i gospodarstwa domowego, to liczba fuzji i przejęć nadal rośnie, w szczególności w odniesieniu do artykułów użytku osobistego, gdzie obserwuje się największe ich nasilenie zarówno pod względem wartości, jak i liczby transakcji.  „W roku 2017 działalności tej będzie towarzyszyć szeroko zakrojona reorganizacja modeli biznesowych, ukierunkowana na osi?gnięcie pozycji lidera rynkowego i zaspokojenie oczekiwań klientów, dla których doświadczenie zwi?zane z użytkowaniem produktu oraz opinia o nim zaczyna znaczyć dużo więcej niż jedynie proces zakupu”  - mówi  Kamil Kucharczyk,  Menedżer w Dziale Doradztwa Finansowego. Wartość dziesięciu największych transakcji w tym segmencie wyniosła w 2016 roku 8,4 mld euro.

Według danych Deloitte w  Polsce 53 proc. badanych dyrektorów finansowych prognozuje wzrost poziomu liczby fuzji i przejęć. Charakter tej prognozy pozostaje stabilny od dłuższego czasu. Dotyczy to również rynku dóbr konsumpcyjnych, który cieszy się rosn?cym zainteresowaniem inwestorów.  W ubiegłym roku 18 spośród blisko 280 transakcji M&A, do których doszło w Polsce, dotyczyło rynku żywności i napojów.  „Od kilku lat widać ożywienie na rynku M&A w segmencie dóbr konsumpcyjnych w  Polsce, w szczególności w sektorze tzw. zdrowej żywności, np. produkcji wafli ryżowych, kasz, ciastek, napojów, czy też suplementów diety, zarówno dedykowanych dla profesjonalnych sportowców, jak i osób utrzymuj?cych aktywność fizyczn? na amatorskim poziomie” –  dodaje  Kamil Kucharczyk.  

Z przewidywań Deloitte wynika, że z punktu widzenia inwestorów w Europie, w tym również w Polsce, w ci?gu najbliższych kilku lat najbardziej atrakcyjne stan? się firmy działaj?ce w branżach: e-commerce w segmencie dóbr konsumpcyjnych, higieny i pielęgnacji osobistej oraz produktów żywności alternatywnej (żywność „bio” i organiczna, posiłki typu „ready-made”), która bior?c pod uwagę zmieniaj?ce się oczekiwania konsumentów, w tym tzw. milenialsów, może liczyć na duży wzrost.

„Gospodarcz? niepewność i niestabilność możemy już uznać za normę. Mimo tego rosn?ca presja na zwiększanie wartości przedsiębiorstw, a także zmieniaj?ce się potrzeby konsumentów powinny pozytywnie wpłyn?ć na aktywność firm na rynku fuzji i przejęć w sektorze dóbr konsumpcyjnych”  – podsumowuje  Katarzyna Sermanowicz-Giza.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!