Analizy i badania

Nielsen przygotował raport podsumowujący polski rynek alkoholowy

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL">Rynek napojów alkoholowych odpowiada za 1/5 całej sprzedaży produktów FMCG w Polsce. Siedem na dziesięć marek z największą sprzedażą wartościową w 2017 roku wywodzi się z branży napojów alkoholowych. Pomimo swojej dużej roli, przemysł  napojów alkoholowych boryka się z szeregiem wyzwań: wzrastają koszty prowadzenia biznesu, producenci prowadzą ze sobą zaciętą rywalizację, a polski konsument jest nie tylko coraz bardziej wymagający, ale ma także coraz wyższe aspiracje.</p>

>

AKTUALNY OBRAZ RYNKU

Alkohole w Polsce można podzielić na trzy grupy branżowe: alkohole mocne, wina i likiery, oraz napoje niskoalkoholowe. Większość kategorii rośnie zarówno pod względem sprzedaży wartościowej jak i miejsca zajmowanego na półce. Wina i likiery s? najszybciej rosn?c? grup?, co jest głównie spowodowane zwiększonym zainteresowaniem winami stołowymi i musuj?cymi. Napoje niskoalkoholowe s? największ? grup? branżow?, w której piwo jest główn? sił? napędow?, z uwagi na wielkość tej kategorii. Alkohole mocne s? najbardziej zróżnicowane, a za ich wzrost odpowiada głównie wódka – zwłaszcza jej smakowe warianty. Dodatkowo, w przeciwieństwie do większości spożywczych kategorii FMCG, sprzedaż napojów alkoholowych jest zlokalizowana głównie w małym formacie.  

Jak komentuje ekspert Nielsena, Agata Lorenc - Handel detaliczny w Polsce kształtuj? trzy makro trendy. Po pierwsze, sukcesywnie spada liczba najmniejszych sklepów (poniżej 40m2), podczas gdy liczba większych – 101-300m2 – systematycznie rośnie. Po drugie, sklepy konsoliduj? się, głównie poprzez scentralizowane usieciawianie, b?dź poprzez różne formy franczyzy. Po trzecie, coraz więcej sklepów wprowadza na swoje półki produkty typu convenience. Wszystkie te nurty będ? odzwierciedlone również w sprzedaży napojów alkoholowych.  

WPŁYW SEZONOWOŚCI

Sprzedaż wszystkich kategorii alkoholowych cechuje się duż? sezonowości?. Napoje niskoalkoholowe sprzedaj? się najlepiej w lecie, zwłaszcza w okresach dobrej pogody. Sprzedaż mocnych alkoholi osi?ga szczyt sprzedaży w okolicach Świ?t Bożego Narodzenia. Z kolei wszystkie kategorie w grupie win i likierów maj? szczyt sprzedażowy w zimie. Wino musuj?ce jest najbardziej sezonow? kategori? alkoholow?.  

PREMIUM NA TOPIE

Silnym trendem jest wzrost znaczenia segmentu alkoholi premium, który jest aktualnie drugim największym segmentem pod względem udziałów w koszyku. Dodatkowo jest to najszybciej rozwijaj?cy się segment.Co ciekawe, w przypadku niektórych kategorii możemy zaobserwować pewn? relację pomiędzy dynamik? rozwoju segmentu cenowego i wielkości opakowań, co sugeruje, że w przypadku niektórych produktów sama wielkość opakowania może kreować percepcję produktu z wyższej półki.  

TRENDY KSZTAŁTUJĄCE PRZYSZŁOŚĆ

Pomimo wzrostów i dynamicznych zmian kształtuj?cych rynek alkoholowy w Polsce, boryka się on z szeregiem wyzwań. Wzrastaj? koszty prowadzenia biznesu, rywalizacja między producentami jest zacięta, a polski konsument aspiruje coraz wyżej i wymaga więcej. Zarówno producenci, jak i sieci detaliczne musz? szybko reagować na zmieniaj?ce się otoczenie, jeżeli nie chc? utracić swej pozycji.  

OCHOTA NA BĄBELKI

Sprzedaż kategorii wina musuj?cego wzrosła o 11,7% w stosunku do roku ubiegłego, natomiast segment premium urósł aż o 18,9% w tym samym czasie. Sięgamy po b?belki nie tylko w okresie bożonarodzeniowo-noworocznym. Prosecco jest jednym z segmentów win musuj?cych, który ma dodatkowy pik sprzedaży latem. Wynika to z zastosowania Prosecco jako składnika orzeźwiaj?cych koktajli lub jako schłodzonego aperitif. To czyni Prosecco segmentem, który jest niezwykle zależny od pogody.  

WINA BROKATOWE

Jedn? z największych nowości na polskim rynku alkoholowym s? wina brokatowe. Zawieraj? one mieni?ce się drobinki, które po wstrz?śnięciu butelki nadaj? płynowi połyskuj?cy efekt. Obecnie na rynku jest tylko kilka marek oferuj?cych tego typu produkty, mimo to ich udział wartościowy w całej kategorii wzrósł od zera w 2015 do 2,5% w 2017 roku. Wina brokatowe s? ponad trzykrotnie droższe od przeciętnego wina musuj?cego, dzięki czemu miały znacz?cy wpływ na wzrost wartości sprzedaży w całej kategorii win musuj?cych. Sprzedaż tego nowego trendu rozwija się głównie w handlu małoformatowym, który odpowiadał za ponad 75% sprzedaży wartościowej tego segmentu. - Premiumizacja w koszyku napojów alkoholowych to zjawisko, które nie powinno być jednoznacznie utożsamiane wył?cznie z kupowaniem droższych produktów wewn?trz poszczególnych grup produktowych. Polscy konsumenci gotowi s? zapłacić więcej za kategorie aspiracyjne - komentuje analityk Nielsena, Bartłomiej Skorupa.  

NOWE KIERUNKI W ALKOHOLACH NISKOPROCENTOWYCH

Mimo że wartość sprzedaży piwa spadła o 1,2% w porównaniu do ubiegłego roku, w kategorii znajdziemy segmenty o znacznych wzrostach. Rośnie sprzedaż piw bezalkoholowych (wzrost o 55,8% od 2016 roku) i piwnych specjalności, takich jak ipa, apa czy stout, co jest po części konsekwencj? tak zwanej „piwnej rewolucji”, zapocz?tkowanej w 2011 roku. Trend ten napędza wzrost segmentu piw premium, sprzedaż wzrosła tu o 10,2% w stosunku do 2016 roku. Drugim trendem w tej kategorii s? cydry smakowe. Pomimo tego, że kategoria cydru odnotowuje spadki od 2015 roku, producenci cały czas eksperymentuj? z nowymi wariantami w celu ci?głego rozszerzania półki tej kategorii.  

NOWE SMAKI I WARIANTY MOCNYCH ALKOHOLI
Sprzedaż kategorii wódki urosła o 1,9% w 2017 roku, osi?gaj?c wartość 11,3 miliardów złotych, z czego ponad 3,1 mld złotych stanowiła wódka smakowa. Smaki subiektywnie postrzegane, jako lokalne i tradycyjne, takie jak wiśnia, pigwa czy śliwka maj? największe znaczenie w segmencie wódki smakowej. Istotn? rolę w wielkości opakowań wódki odgrywaj? te najmniejsze - 0,2l i 0,1l. Sprzedaż wódek w tych butelkach rosła nie tylko ze względu na wzrost zainteresowania istniej?cymi wariantami, ale również dzięki wprowadzaniu w 2016 roku 26 nowych wariantów wódek w pojemności 0,1l o tradycyjnym smaku, w 2017 roku takich nowości było aż 46.  

SZYBKI WZROST WHISKY

Whisky jest z kolei jedn? z najszybciej rosn?cych kategorii spożywczych FMCG w Polsce, ze sprzedaż? zlokalizowan? głównie w dużym formacie. Poza segmentem premium, którego sprzedaż wartościowa powiększyła się o 21,8% w 2017 r vs 2016, możemy zaobserwować dodatkowe źródła wzrostu kategorii whisky, na przykład wprowadzanie wariantów smakowych, których sprzedaż wzrasta szybciej niż czystej whisky. Co ciekawe, smakowe warianty maj? szczyt sprzedaży nie tylko w okresie świ?teczno-noworocznym, co jest charakterystyczne dla całej kategorii, ale również w lecie.  

TREND NA CIEMNY RUM

Kategoria rumu w 2017 roku była warta 102,2 milionów złotych i była jedn? z najszybciej rozwijaj?cych się kategorii w koszyku napojów alkoholowych. Jasny rum jest największym segmentem, z ponad 50% udziałem w kategorii. Niemniej zdecydowanie najszybciej rosn?cym segmentem od 2016 był rum ciemny. Zainteresowanie nim wpisuje się w trend poszukiwania przez kupuj?cych nowych doznań.  

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się ze szczegółowym raportem przygotowanym przez naszych ekspertów, który opisuje aktualny obraz rynku alkoholowego w Polsce jak i stoj?ce przed nim wyzwania:  

CAŁY RAPORT NIELSENA DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ POD PONIŻSZYM LINKIEM:

www.nielsen.com/pl/pl/insights/reports/2018/alcoholic-beverages-in-poland.html

Kontakt

Magdalena Sosna
Marketing & Communications Specialist
Nielsen
Mobile +48 885 580 551
magdalena.sosna(@)nielsen.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Spotkanie Komitetu Podatki w CCIFP

Grupa robocza WHT działająca w ramach Komitetu Podatki spotkała się, aby porozmawiać o wyzwaniach związanych z wdrażaniem nowelizacji podatku u...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin