Nie żyje Pan Jacques de Chalendar, wieloletni Prezes Fundacji Francja-Polska

<p style="text-align: justify;">Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w styczniu br. zmarł pan <strong>Jacques de Chalendar</strong>, wieloletni prezes Fundacji Francja-Polska, człowiek o wielkim sercu, prawdziwy przyjaciel Polski, którego zaangażowaniu i życzliwości tysiące Polaków zawdzięczają począwszy od lat dziewięćdziesiątych możliwość zdobycia francuskojęzycznej edukacji na najwyższym poziomie.</p>

>

Jacques de Chalendar był w latach 1989 - 1998 pierwszym prezesem Fundacji Francja-Polska (Fondation France-Pologne), organizacji powołanej i dotowanej przez rz?d Francji w celu wspierania rodz?cej się polskiej demokracji w obszarze społecznym, ekonomicznym i administracyjnym oraz do budowania podstaw dla przyszłej współpracy między Francj? a Polsk?. Niezwykle duży nacisk położono przy tym na edukację przyszłych kadr kierowniczych i menedżerskich.

W latach 1990 w Polsce, prawie nikogo z nas nie stać było na zdobycie wykształcenia na najwyższym poziomie w zakresie zarz?dzania. Studia typu Master warte 20.000 - 25.000 euro były poza zasięgiem nawet zamożnych rodzin. Stały się one dostępne dzięki Fundacji Francja-Polska, a w szczególności dzięki przychylności i przedsiębiorczości Pana de Chalendar, którego starania pozwoliły sfinansować z francuskich dotacji ponad 90% kosztów studiów.

Działania Fundacji Francja-Polska pod przewodnictwem Pana de Chalendar zaowocowały stworzeniem polsko-francuskich programów kształcenia podyplomowego, w których nasze krajowe uczelnie zyskały prestiżowych partnerów po stronie francuskiej, takich jak HEC, Instytut Nauk Politycznych (Sciences-Po) czy Uniwersytet Paris Dauphine i wielu innych. W latach 1990, kolejne programy studiów francuskojęzycznych powstawały z inicjatywy Pana de Chalendar w całej Polsce.

Wspominam ten okres ze wzruszeniem. Wspaniałe czasy, pełne entuzjazmu i nadziei, bezinteresownej pomocy i przyjaźni, wiary w przyszłość.

W tej szczególnej atmosferze współtworzonej również w dużej mierze przez Pana de Chalendar, wraz z grup? studentów pierwszej edycji francuskojęzycznych podyplomowych studiów Master HEC/SGH w Warszawie założyliśmy stowarzyszenie zrzeszaj?ce absolwentów tego programu. Niedługo później organizacja przekształciła się w Stowarzyszenie Francja-Polska, które w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Osobowość Pana de Chalendar, jego autentyczna życzliwość, otwartość i wiara w ludzi wywarła na nas młodych ogromny wpływ.     

W 2006 roku Pan de Chalendar tak pisał w liście do Stowarzyszenia Francja-Polska z okazji naszego 10-lecia: „Pomimo, iż osobiście miałem okazję poznać jedynie najstarszych spośród was, wszystkich uważam za swoich przyjaciół: jesteście Polakami, obywatelami kraju, który kocham”.

Adam Sankowski

Prezes Stowarzyszenia Francja-Polska

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19