Nie będzie fuzji pomiędzy Fraikin i Petit Forestier

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Zgodnie z informacją ogłoszoną w czwartek 19 stycznia 2017 r., Francuski Urząd Ochrony Konkurencji oraz Grupa Petit Forestier nie doszły do porozumienia w kwestii sfinalizowania fuzji tej firmy z Grupą Fraikin.</span></p>

>

Grupa Petit Forestier odst?piła od transakcji po zgłoszeniu uwag przez francuski Urz?d Ochrony Konkurencji dotycz?cych projektu poł?czenia dwóch czołowych spółek specjalizuj?cych się na europejskim rynku w wynajmie pojazdów dostawczych.

Decyzja o rezygnacji z poł?czenia firm oznacza, że Fraikin i Petit Forestier pozostan? konkurentami na europejskim rynku wynajmu pojazdów użytkowych i ciężarowych. Stawia to przed obydwoma firmami nowe wyzwania. Z pewności? sprzyjać będzie poszukiwaniu nowych rozwi?zań zwiększaj?cych atrakcyjność ich ofert skierowanych do klientów. Pomoże też w rozwijaniu zdrowej konkurencji. Obie Grupy skoncentruj? się na specjalizacji w głównych obszarach własnej działalności.

Fraikin pozostaje numerem 1 na rynku europejskim w branży wynajmu samochodów ciężarowych i dostawczych. Jest również w dalszym ci?gu liderem w wynajmie pojazdów chłodniczych w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie w najbliższych miesi?cach planuje dalszy dynamiczny rozwój.

Fraikin w Polsce przygotowuje się do otwarcia w roku 2017 nowych oddziałów oraz do poszerzenia oferty handlowej. Znacznie zwiększymy też nasz? flotę pojazdów. Planujemy, by do końca obecnego roku liczyła ona już 5 tysięcy sztuk. Znaczn? większość stanowić będ? pojazdy chłodnicze. Taka strategia jest spójna z dalszym rozwojem branży dystrybucji żywności na polskim rynku – zapowiada Artur Nowicki, Dyrektor Generalny Fraikin CCE. – W ci?gu dziesięciu lat działalności w Polsce Fraikin wypracowała sobie pozycję lidera w dostarczaniu rozwi?zań flotowych dla tej branży – dodaje.

W minionym roku Grupa Fraikin osi?gnęła bardzo korzystne wyniki swojej działalności. W 2016 spółka podpisała 6,500 nowych kontraktów, a flota pojazdów osi?gnęła poziom 55 tys. sztuk. Rezultat ten odzwierciedla doskonałe efekty działalności handlowej, szczególnie w operacjach międzynarodowych.

Z kolei portfel kontraktów długoterminowych Grupy zwiększył się o +6,5 procent. Obroty osi?gnęły 663 mln euro, co oznacza wzrost o 3,1 procent w porównaniu do 2015 roku.

- Mocna pozycja Fraikin na rynku obliguje nas do dalszego świadczenia najwyższej jakości usług dla naszych Klientów, działaj?cych w różnych branżach.- komentuje Artur Nowicki, Dyrektor Generalny Fraikin CCE.  

***

Fraikin Polska dostarcza sprzęt i usługi firmom i instytucjom, korzystaj?cym z pojazdów użytkowych w codziennej działalności. Usługi te s? części? nowoczesnych rozwi?zań zarz?dzania, które firma oferuje wszystkim użytkownikom pojazdów: od właścicieli jednej ciężarówki do przedsiębiorstw dysponuj?cych całymi flotami. Grupę Fraikin ł?czy wspólna, głęboko zakorzeniona kultura pracy, wynikaj?ca z ponad 70-letniego doświadczenia w zaspokajaniu potrzeb ogromnej rzeszy klientów – firm i instytucji różnej wielkości, działaj?cych na różnych polach i znajduj?cych się na różnych etapach rozwoju. W ramach oferty dostępne s? niemal wszystkie rodzaje nadwozi takie jak furgony zintegrowane i do zabudowy, pojazdy kurtynowe, chłodnie, ciężarówki z opuszczanymi bokami i platform? załadunkow?, samo rozładowcze oraz wiele innych pojazdów specjalistycznych.  

Więcej informacji o firmie Fraikin Polska na stronie: www.fraikin.pl  

Dodatkowych informacji udziela:
Sandra Szkwarek
Marketing Manager
e-mail: sandra.szkwarek@fraikin.com
tel. (022) 330 09 60, kom.+48 607 409 230

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Śniadanie z BALAJCZA

Śniadanie online z BALAJCZA wtorek 22 września 2020 r. godz. 8.00-9.00 Zrozumieć swoich międzynarodowych współpracowników Pracujesz w...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19