Analizy i badania

Nadchodzą duże zmiany w sektorze energetycznym

<p><span><span>Najnowsza edycja raportu Energy Predictions na rok 2011 została przygotowana przez Deloitte w oparciu o cykl wywiad&oacute;w przeprowadzonych z globalnymi liderami zespoł&oacute;w doradczych, pracujących dla klient&oacute;w z sektora energetycznego.</span></span></p>

>

Główne prognozy raportu:

- Fuzje i przejęcia w sektorze energetycznym przechodz? falami. Przedsiębiorstwa z rynków wschodz?cych odgrywaj? w tym procesie kluczow? rolę.
- Wpływ pędz?cej gospodarki Chin odczuwalny jest wszędzie, w szczególności zyskać mog? kraje bogate w zasoby naturalne, z którymi Chiny będ? zainteresowane rozwijać stosunki handlowe.
- Rośnie popyt oraz zdolności przerobowe rafinerii w Azji i na Bliskim Wschodzie.
- Czyste źródła energii staj? się priorytetem dla wielu krajów. Energetyka j?drowa, będ?c jednym z najczystszych oraz najbardziej niezawodnych źródeł energii, staje się obiektem zainteresowania zwłaszcza dla krajów wschodz?cych.
- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii będzie coraz większe. Jednak bez równoczesnych inwestycji w zasoby ludzkie, oparcie gospodarki na OZE nie zapewni zrównoważonego wzrostu.
- Perspektywy dla wykorzystania gazu niekonwencjonalnego s? dobre, zaszkodzić może jednak wpływ aspektów środowiskowych.

Pełny raport w języku angielskim dostępny tutaj >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin