Aktualności firm stowarzyszonych

Na czele Zarządu Edenred Polska Rafał Grędziszewski

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL">Rafał Grędziszewski objął stanowisko Prezesa Zarządu w firmie Edenred Polska – pioniera usług przedpłaconych i rozwiązań transakcyjnych na rynku B2B2C.</p>

>

Dynamiczny wzrost spółki, utrzymanie pozycji lidera w obszarach programów motywacyjnych i lojalnościowych, wyznaczanie nowych kierunków rozwoju firmy oraz wprowadzanie innowacyjnych produktów – to priorytety dla Rafała Grędziszewskiego.

- Doł?czam do zaangażowanego i zgranego zespołu, którego jednym z największych osi?gnięć jest tzw. 100% digitalizacja wszystkich naszych produktów, tj. zast?pienie papierowych bonów przedpłaconymi kartami płatniczymi. Jesteśmy jedyn? firm? w branży, która osi?gnęła ten etap. Dzięki temu przedsiębiorstwa otrzymały nowoczesne narzędzie motywacyjne, zaś użytkownicy kart – komfortowy sposób korzystania z przekazanych im środków. Naszym nadrzędnym celem jest nieustanne dostarczanie klientom najwyższej jakości usług i nowoczesnych rozwi?zań. Cieszę się, że będę mógł wspólnie z zespołem realizować ten cel, tworz?c najbardziej innowacyjn? firmę w swojej branży - podkreśla Rafał Grędziszewski, Prezes Zarz?du Edenred Polska.

Grędziszewski przeszedł do Edenred z firmy Brand Loyalty, w której kierował polskim oddziałem i zarz?dzał międzynarodowym zespołem projektuj?cym i wdrażaj?cym programy lojalnościowe w największych sieciach retailowych w Polsce. Przedtem pracował 4 lata w PAYBACK, gdzie odpowiadał za stworzenie i zarz?dzanie multipartnerskim programem lojalnościowym skierowanym do segmentu SME. Przed doł?czeniem do PAYBACK swoje doświadczenie zdobywał w Grouponie jako Regionalny Dyrektor Sprzedaży, do którego doł?czył z firmy Polskie Centrum Marketingowe, ówczesnego lidera rynku call/contact center, gdzie po przejściu wszystkich szczebli zarz?dczych piastował stanowisko Dyrektora Oddziału.
Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, a także ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarz?dzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej.  

***

O Edenred


Edenred jest światowym liderem w zakresie rozwi?zań transakcyjnych dla firm, pracowników oraz merchantów. Spółka wygenerowała w 2017r. obroty w wysokości 26 miliardów Euro, z czego 78% pochodziło z rozwi?zań digitalowych.

Wszystkie nasze rozwi?zania, jak karty przedpłacone, bony papierowe, aplikacje mobilne, platformy internetowe przekładaj? się na większ? siłę nabywcz? osób, które z nich korzystaj?, a także optymalizację budżetów firm oraz kreuj? dodatkowy biznes dla partnerów biznesowych.

Oferta Edenred opiera się na trzech linii biznesowych:
- benefity dla pracowników,
- zarz?dzanie wydatkami służbowymi i flot?,
- płatności korporacyjne, programy motywacyjne i lojalnościowe, społeczne programy socjalne.  

Grupa ł?czy 44 miliony osób korzystaj?cych z jej rozwi?zań, 700 000 firm i instytucji publicznych oraz 1,5 miliona merchantów. Spółka jest notowana na giełdzie Euronext w Paryżu oraz części? indeksu CAC Next 20. Edenred działa w  45 krajach.  

Edenred w Polsce działa od ponad 20 lat. Misj? Spółki jest zapewnienie kompleksowych i efektywnych rozwi?zań dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów, stawiaj?c sobie ten sam cel: satysfakcja i przyjemne codzienne życie.

Edenred Polska dostarcza bezkonkurencyjne produkty i usługi oraz szybki i niezawodny serwis w obszarach:

• motywacji i zaangażowania pracowników,
• budowania lojalności w biznesie i zwiększania sprzedaży na rynku B2B2C.  

Więcej informacji: www.edenred.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin