Moody’s i Fitch mogą osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3519 (umocnienie złotego o 1,2%).</p>

>

W poniedziałek kurs złotego charakteryzował się relatywnie nisk? zmienności?, co mogło być zwi?zane z mniejsz? aktywności? inwestorów ze względu na dzień wolny na kluczowych rynkach (m.in. w USA i w Wielkiej Brytanii).

Lepsze od oczekiwań wyniki badań koniunktury w Polsce (PMI) miały ograniczony wpływ na kursu polskiej waluty. Od wtorku do pi?tku obserwowana była aprecjacja złotego oraz innych walut rynków wschodz?cych wraz ze spadkiem globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej obniżeniem indeksu VIX. W czwartek na otwarciu kurs złotego charakteryzował się podwyższon? zmienności? z uwagi na publikację Minutes z grudniowego posiedzenia FOMC, wskazuj?cego na wzrost prawdopodobieństwa szybszej normalizacji polityki monetarnej w USA.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla złotego będzie pi?tkowa publikacja aktualizacji długoterminowego ratingu długu Polski przez agencje Moody’s oraz Fitch. Uważamy, że będzie ona lekko negatywna dla złotego. Decyzje agencji ratingowych zostan? ogłoszone jednak po zamknięciu rynku, tym samym ich wpływ zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu. Przed publikacj? aktualizacji ratingu na rynku może utrzymywać się podwyższona niepewność, co sprzyjać będzie wzrostowi zmienności kursu polskiej waluty. Pozostałe wydarzenia w Polsce (posiedzenie RPP, publikacja danych o inflacji i bilansie płatniczym), a także publikacje danych z USA (sprzedaż detaliczna, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz Chin (bilans handlowy) nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!