Aktualności firm stowarzyszonych

Mira Kantor-Pikus w Radzie Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji

<p style="text-align: justify;">Mira Kantor-Pikus, Partner, Dyrektor ds. Doradztwa kapitałowego, dłużnego i finansowa strukturyzowanego w dziale Rynków Kapitałowych Cushman &amp; Wakefield w Polsce została członkiem Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji w ramach Executive Club – organizacji networkingowej zrzeszającej przedstawicieli top managementu z największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.</p>

>

Głównym celem rady jest opracowanie koncepcji innowacyjnego zarz?dzania i kierunków rozwoju polskich przedsiębiorstw. Podstaw? do dyskusji podczas posiedzeń Rady będzie stworzenie programu wydarzenia skierowanego do kadry zarz?dzaj?cej – międzynarodowego kongresu „European Executive Forum 2019”, którego tematyk? przewodni? będ?: przywództwo, technologia i zarz?dzanie.

– Zaproszenie do Rady, to dla mnie ogromne wyróżnienie. Jestem przekonana, że wspólnie uda nam się stworzyć atrakcyjny i angażuj?cy program, w którym zawarte będ? najważniejsze aktualne i przyszłe zagadnienia oraz wyzwania dla nowoczesnej przedsiębiorczości –  skomentowała Mira Kantor-Pikus.

– Jesteśmy zaszczyceni, że firma Cushman & Wakefield doł?czyła do prestiżowego grona Członków Executive Club, do którego zapraszane s? czołowe przedsiębiorstwa i liderzy biznesu. Chcemy, aby firmy, które zaangażowały się w projekt miały wpływ również na jego zawartość merytoryczn?, aby aktywnie wspierać rozwój rodzimego i europejskiego biznesu oraz dzielić się swoim doświadczeniem –  powiedziała Beata Radomska, CEO Executive Club.

W Radzie w 2018 roku zasiadaj? m.in. Prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Prof. Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, Prof. Witold Orłowski, Ekonomista, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska czy Prof. Marek Rocki, Rektor Szkoły Głównej Handlowej.

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? doradcz? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? zarz?dzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, doradztwo i inne. Więcej informacji na stronie www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: @CushWakeCE

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19