Aktualności firm stowarzyszonych

Międzynarodowe webinarium – implementacja dyrektywy w sprawie praw konsumentów w Europie Środkowo-Wschodniej

<p style="text-align: justify;" align="left">Ambasada Brytyjska oraz UK Trade &amp; Investmentwe współpracy z TaylorWessing e|n|w|c organizuje międzynarodowe webinarium pt. „Wdrożenie dyrektywy w sprawiepraw konsumentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Praktyczne zagadnienia dotyczące wdrożenia dyrektywy UE w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji.”</p>

>

Dnia 12 marca 2015 o godzinie 11:00 (10:00 czasu brytyjskiego) rozpocznie się międzynarodowe webinarium „Wdrożenie dyrektywy dotycz?cej praw konsumentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Praktyczne zagadnienia dotycz?ce wdrożenia dyrektywy UE w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji.”

Webinarium zostało zorganizowane przez Ambasadę Brytyjsk? oraz UK Trade & Investment we współpracy merytorycznej z biurami kancelarii TaylorWessing w Londynie, Warszawie, Budapeszcie, Pradze oraz Bratysławie.

Webinarium dotyczyć będzie wdrożenia dyrektywy o prawach konsumentów 2011/83/UE i odbędzie się w formie dynamicznego porównania zagadnieńzwi?zanych z jej wdrożeniem w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce, na Węgrzech, w Czech i Słowacji. Prelegenci skoncentruj? się na kluczowych kwestiach praktycznych, które wywieraj? istotny wpływ na funkcjonowanie sektora e-commerce jak również porusz? najbardziej problematyczne obszary w zakresie transgranicznych transakcji on-line.

Webinarium poprowadz?:

Chris Jeffery, partner w Taylor Wessing w Londynie,Przemysław Walasekadwokat i partner w TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie, Torsten Braner Partner w TaylorWessing e|n|w|c wBudapeszcie orazPetr Dobeš, Partner w TaylorWessing e|n|w|c w Pradze.

Rejestracja:

https://attendee.gotowebinar.com/register/1698828292941951233

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Webinarium odbędzie się w języku angielskim.

***

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? prawn? oferuj?c? doradztwo prawne przedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie. Z determinacj? doradzamy klientom, pomagaj?c im osi?gn?ć sukces poprzez innowacyjne spojrzenie na ich biznes.

Skoncentrowanie naszych działań na branżach przyszłości pozwoliło nam rozwin?ć najlepsze na rynku doświadczenie w następuj?cych dziedzinach:

•                 Technology, Media and Communications
•                 Life Sciences
•                 Private Wealth
•                 Energy

W Taylor Wessing jesteśmy dumni z naszej reputacji, jako firmy myśl?cej przyszłościowo. Wspieramy klientów, gdziekolwiek chc? robić interesy.   Nasze 26 biur na całym świecie ł?cz? w sobie najlepsz? lokaln? wiedzę handlow?, branżow? i kulturow? z międzynarodowym doświadczeniem w celu zapewnienia pro aktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.

www.taylorwessing.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii

Jak rozwiązywać spory kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP