Analizy i badania

MF chce dać podatnikom więcej czasu na dokumentację cen transferowych

<p style="text-align: justify;" align="left">Ministerstwo Finansów planuje wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych i benchmarków. To bardzo dobra informacja dla firm, które mają taki obowiązek.</p> <p style="text-align: justify;" align="left"> </p>

>

16 lutego Ministerstwo Finansów poinformowało, że trwaj? prace nad przygotowaniem rozporz?dzenia, wydłużaj?cego w praktyce termin na złożenie dokumentacji cen transferowych za 2017 i 2018 rok do ostatniego dnia dziewi?tego miesi?ca po zakończeniu roku podatkowego (dla podatników, dla których rok podatkowy jest taki sam jak kalendarzowy - do końca września kolejnego roku). Wejście w życie rozporz?dzenia spowoduje wydłużenie o 5-6 miesięcy terminu na przygotowanie dokumentacji dla transakcji / innych zdarzeń, realizowanych z podmiotami powi?zanymi. Do tej pory termin ten przypadał na koniec trzeciego miesi?ca po zakończeniu roku podatkowego (dla podatników CIT) lub na koniec kwietnia kolejnego roku obrotowego (dla podatników PIT).  

Informację na temat prowadzonych prac należy ocenić bardzo pozytywnie.

Ministerstwo kolejny raz pozytywnie odpowiada na sygnały płyn?ce ze strony podatników - w tym o trudnościach wielu z nich z przygotowaniem kompletnej dokumentacji (wraz z koniecznymi analizami benchmarkingowymi) w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, zwłaszcza w kontekście zbieżności z procesami zamykania roku finansowego oraz przygotowania rocznej deklaracji podatkowej, jak również długotrwałego procesu zbierania danych od zagranicznych kontrahentów.  

Samo przygotowanie analizy bechmarkingowej jest pracochłonne, zajmuje nawet kilka tygodni. Wydłużenie terminu w pierwszych dwóch latach, w poł?czeniu z coraz większ? aktywności? Ministerstwa Finansów w obszarze cen transferowych (w postaci publikowania wyjaśnień, odpowiedzi, jak również zapowiedzi pozytywnych dla podatnika zmian legislacyjnych), powinno doprowadzić do znacz?cej poprawy jakości dokumentacji cen transferowych. Może także sprawić, że rozliczenia z podmiotami powi?zanymi będ? po prostu lepiej dopracowane. To z kolei da większym komfort zarz?dom, które składaj? pod dokumentacj? swój podpis.  

Jako firma zajmuj?ca się przygotowaniem analiz benchmarkingowych, stanowi?cych część dokumentacji cen transferowych, zachęcamy jednak, by nie czekać do końca wyznaczonego terminu. Zalecamy, by zaj?ć się tematem cen transferowych i analiz benchmarkingowych już teraz, a dodatkowy czas wykorzystać na pracę nad lepsz? jakości? dokumentacji. Tym bardziej, że wielu podatników rozpoczęło prace dopiero teraz.  

Grzegorz Garbarczyk

InfoCredit

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP