Aktualności firm stowarzyszonych

Mazars wyróżniony tytułem ''Wielkiego Mecenasa Kultury''

<p><span><span>W środę, 16 listopada br. w salonach Ministerstwa Kultury i Komunikacji, zapraszając Mazars do &bdquo;Kręgu mecenas&oacute;w kultury&rdquo;, Minister Kultury i Komunikacji, Fr&eacute;d&eacute;ric Mitterrand chciał oddać hołd zaangażowaniu Grupy w zakresie mecenatu.</span></span></p>

>

Mazars i mecenat

„W naszym odczuciu przedsiębiorstwo nie sprowadza się do wielkości obrotów, lecz także, a może przede wszystkim, jest spraw? ludzi i wartości. Dlatego zaangażowaliśmy się w działania mecenatu, które s? nam bliskie i które pozwalaj? naszym współpracownikom się zjednoczyć i dzielić fascynacj? ludźmi i odkryciami kulturalnymi”. Tak? definicję mecenatu przedsiębiorstw prezentuje Mazars, co zostało docenione w przemówieniu Ministra z okazji przyznania Mazars wyróżnienia jako „Wielkiego Mecenasa Kultury”. Polityka mecenatu grupy Mazars daje pierwszeństwo działaniom na rzecz zachowania i przekazywania dziedzictwa, kultury i debaty ideowej.

 


Mazars przył?czył się do Luwru z zamiarem uczestniczenia w nabyciu trzech Skarbów Narodowych: „Ucieczki do Egiptu” Nicolasa Poussina, „Portretu hrabiego Molé” Jean-Auguste’a Dominique’a Ingres i „Trzech Gracji” Lucasa Cranacha.
  

„Trzy Gracje” Lucasa Cranacha

Mazars był głównym mecenasem w tej inicjatywie, któr? Muzeum Luwr podjęło w 2010 roku wzywaj?c do przekazywania darowizn na rzecz nabycia tego Skarbu Narodowego.Pośród innych projektów wspieranych w ostatnich latach, Mazars sfinansował u boku UNESCO stypendia dla młodych badaczy dziedzictwa kulturowego i doł?czył do partnerów sezonu kulturalnego Francja-Turcja i Francja-Rosja. Jeśli zaś chodzi o debaty ideowe, Mazars jest partnerem Miasta Sukcesu (Cité de la Réussite), konferencji, które gromadz? setki wykładowców uniwersyteckich, ekonomistów, artystów i filozofów na istotnych dyskusjach organizowanych przez Uniwersytet Sorbona w Paryżu. Wreszcie, od roku 2010, Mazars we Francji działa w fundacji, która realizuje projekty dotycz?ce wsparcia i wyrównywania szans dla dzieci oraz edukacji.

Wyróżnienia dla Wielkich Mecenasów Kultury przyznawane przez Ministerstwo Kultury i Komunikacji

Wyróżnienia dla Wielkich Mecenasów i Wielkich Darczyńców na rzecz Kultury powstały w następstwie ustawy o mecenacie, stowarzyszeniach i fundacjach z 1 sierpnia 2003 roku i s? przyznawane jako wyraz wdzięczności państwa francuskiego wobec przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń i osób prywatnych, które poprzez akty mecenatu i działania z nim zwi?zane, zarówno we Francji jak i za granic?, wniosły znacz?cy wkład w rozwój kultury we Francji. Lista przyznanych do tej pory wyróżnień jest dostępna na stronie: www.mecenat.culture.gouv.fr
W tym roku tytuł Wielkiego Mecenasa i Wielkiego Darczyńcy na rzecz Kultury został przyznany Państwu Serge Dassault z grupy przemysłowej Marcel Dassault, Państwu Philippe Journo z Compagnie de Phalsbourg. Obok Mazars zostały wyróżnione następuj?ce spółki i organizacje: Fundacja Hippocrène, Ernst & Young Francja, grupa Paprec i fundacja World Monuments Fund Europe.


O Mazars
Mazars jest międzynarodow? organizacj? specjalizuj?c? się w audycie, doradztwie, usługach księgowych, podatkowych i prawnych. Grupa jest obecna w 61 krajach i zatrudnia ponad 13 000 pracowników na 5 kontynentach. Mazars oparł swój rozwój na fundamentalnych wartościach, którym jest wierny od pocz?tku. Od roku 2005, Mazars co roku publikuje swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe na takich samych zasadach jak jego klienci giełdowi.

Więcej informacji na stronie: www.mazars.com, www.mazars.pl,
można nas też znaleźć na: Twitter@MazarsGroup i polubić na Facebooku

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19