Aktualności firm stowarzyszonych

Mazars wraz z King’s College London uruchamia program LL.M międzynarodowego prawa podatkowego

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Mazars, międzynarodowa firma specjalizująca się w usługach doradczych i księgowych nawiązała współpracę z wydziałem prawa londyńskiego uniwersytetu King’s College London - The Dickson Poon School of Law w zakresie programu LL.M (ang. Master in Laws) międzynarodowego prawa podatkowego realizowanego za pośrednictwem nowoczesnego środowiska do nauki online. Mazars jest pierwszą firmą oferującą swoim pracownikom program LL.M międzynarodowego prawa podatkowego, który przez najbliższe dwa lata jest dostępny wyłącznie dla profesjonalistów Mazars zajmujących się prawem podatkowym. Grupa inauguracyjna obejmuje uczestników z czterech kontynentów.</span></p>

>

Dwuletni zaawansowany program ma na celu rozwijanie kompleksowych technicznych i praktycznych umiejętności wśród starszych menedżerów, dyrektorów i partnerów, obejmuj?c ramy prawne i narzędzia intelektualne niezbędne do poruszania się w złożonym międzynarodowym środowisku podatkowym.

Nauczanie, które rozpocznie się we wrześniu 2018 roku, będzie realizowane osobiście oraz za pośrednictwem wirtualnych środowisk edukacyjnych na platformach cyfrowych i mobilnych. Osiem modułów koncentruje się na kluczowych tematach, takich jak: opodatkowanie międzynarodowe, ceny transferowe, opodatkowanie pośrednie i bezpośrednie. Dyrektorem tego Programu jest uznany międzynarodowy ekspert podatkowy - Jonathan Schwarz, adwokat praktykuj?cy w Temple Tax Chambers.

- Cieszymy się, że możemy współpracować z Mazars i rozpocz?ć ten dostarczany drog? elektroniczn? program LL.M międzynarodowego prawa podatkowego - komentuje profesor Gillian Douglas, Dziekan Dean School of Law. - Jest to pierwszy tego rodzaju program, który opracowaliśmy i mamy nadzieję, że wykorzystamy nasze doświadczenie w dostarczaniu nowych, zaawansowanych i skoncentrowanych na praktyce modułów poprzez ł?czone nauczanie online i metodę face-to-face – dodaje Gillian Douglas.

Renata Ardous, Kierownik programu LL.M międzynarodowego prawa podatkowego oraz Dyrektor ds. Podatków Międzynarodowych w Mazars komentuje: - Jesteśmy niezwykle podekscytowani wprowadzeniem programu LL.M międzynarodowego prawa podatkowego wraz z uniwersytetem King’s, szanowan? na całym świecie instytucj? akademick?. Dzięki wyj?tkowemu poł?czeniu światowej klasy nauczania technicznego i praktycznych umiejętności dostarczania wiedzy naszym klientom, kurs zapewni pełny zakres umiejętności potrzebnych wybitnym specjalistom podatkowym.

Anita de Casparis, Globalny Szef Doardztwa Podatkowego Mazars dodaje: - Program LL.M międzynarodowego prawa podatkowego to najnowsza inicjatywa zwi?zana z nasz? globaln? strategi? tworzenia najlepszych w swojej klasie możliwości rozwoju i znak, że kładziemy nacisk na inwestowanie w naszych ludzi.

***

KONTAKT

Mazars

Marie Coudié, Head of International Brand Communication – Mazars Group
+33 1 49 97 46 70 – marie.coudie(@)mazars.com

Mazars w Polsce

Renata Stefanowska - Manager Działu Komunikacji i Marketingu
+48 22 25 55 200; r.stefanowska(@)mazars.pl

O Mazars

Mazars jest międzynarodow?, zintegrowan? i niezależn? organizacj? specjalizuj?c? się w audycie, księgowości, doradztwie, podatkach i usługach prawnych. Na dzień 1 stycznia 2018 roku Mazars działa w 86 krajach, które tworz? zintegrowan? sieć partnerów. Mazars korzysta z wiedzy 20 000 specjalistów, kierowanych przez 980 partnerów w 300 biurach na całym świecie. Wspieramy przedsiębiorstwa o różnej wielkości, od MŚP i globalnych graczy, jak również start-upy i organizacje publiczne na każdym etapie ich rozwoju. Spółka Mazars w Polsce jest obecna od 1992 roku
i prowadzi działalność w Warszawie oraz w Krakowie, zatrudniaj?c ł?cznie ponad 220 specjalistów.

www.mazars.pl | www.linkedin.com/company/mazars-in-poland | www.twitter.com/mazarsgroup

O King’s College London

King's College London  jest jednym z 10 najlepszych brytyjskich uniwersytetów na świecie (QS World University Rankings, 2018/19) i jednym z najstarszych w Anglii. Uniwersytet King's skupia ponad 29 600 studentów (z których blisko 11 700 to absolwenci) z około 150 krajów z całego świata oraz zatrudnia około 8 000 pracowników.  

Uniwersytet King's cieszy się doskonał? reputacj? w zakresie światowej klasy nauczania i najnowocześniejszych badań. W ramach 2014 Research Excellence Framework (REF) 84% badań przeprowadzonych na Uniwersytecie King’s zostało uznanych za "wiod?ce na świecie" lub "doskonałe w skali międzynarodowej" (3 * i 4 *).  

Wraz z momentem powstania Uniwersytetu jego studenci i pracownicy oddali się służbie społeczeństwu. King’s nadal będzie koncentrować się na wiod?cej na świecie edukacji, badaniach i usługach oraz będzie odrywał coraz bardziej proaktywn? rolę we wzajemnie poł?czonym, złożonym świecie. Odwiedź nasz? stronę internetow?, aby dowiedzieć się więcej na temat Vision 2029 – strategicznej wizji uniwersytetu King’s na następne 12 lata do roku 2029, który będzie dwusetn? rocznic? założenia uniwersytetu.  

World-changing ideas. Life-changing impact:  https://www.kcl.ac.uk/news/headlines.aspx  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP