Mazars publikuje Indeks Płatności Mobilnych podkreślając potencjał rozwojowy dla operatorów telekomunikacyjnych

Mazars ogłasza wydanie Indeksu Płatności Mobilnych Mazars, który identyfikuje rynki o największym potencjale rozwoju mobilnych usług finansowych. W zestawieniu tym przeanalizowano 17 rynków i 10 zmiennych związanych z zachowaniami klientów, stopniem penetracji rynku płatności mobilnych oraz regulacjami i infrastrukturą. Chiny, Stany Zjednoczone, i Wielka Brytania okazały się krajami o największym potencjale, a RPA, Meksyk i Indie znalazły się na samym dole Indeksu.

26 września 2019 r.: Mazars, międzynarodowa firma audytorsko-doradcza opublikowała nowy raport – „Przyszłość sektora telekomunikacyjnego: Wygrać walkę o doświadczenie klienta. Przypadek mobilnych usług finansowych”. Ta zawierająca wypowiedzi 10 ekspertów publikacja przedstawia w jaki sposób firmy telekomunikacyjne wzmacniają lojalność klientów i poprawiają wynik finansowy wykorzystując możliwości jakie dają finanse mobilne do tworzenia i promowania doświadczeń klientów.

Centralną częścią raportu jest Indeks Płatności Mobilnych Mazars, który pokazuje ogromne szanse na zdobycie przewagi konkurencyjnej dzięki oferowaniu mobilnych usług finansowych przez firmy z sektora telekomunikacyjnego. Wśród 17 przeanalizowanych rynków, pierwsze trzy pozycje zajęły Chiny, USA i Wielka Brytania, natomiast RPA, Meksyk
i Indie plasują się na 3 ostatnich miejscach.

Rys.1 Zrzut ekranu raportu z Indeksem Płatności Mobilnych Mazars

Julien Huvé, Lider Sektora Usług Telekomunikacyjnych w Grupie Mazars komentuje:

Branża telekomunikacyjna nieustannie się zmienia. Zwykłe łączenie ludzi nie jest już wystarczające - zamiast tego operatorzy telekomunikacyjni chcą odgrywać wiodącą rolę w modelowaniu doświadczeń klientów. Korzystając ze swoich urządzeń, aby odblokowywać współdzielone, autonomiczne samochody i robiąc zakupy typu „shop and go” bez potrzeby sięgania po portfel, klienci wkraczają w nową erę bezproblemowych rozwiązań. I właśnie tu pojawiają się szanse dla firm telekomunikacyjnych, które teraz mogą je urzeczywistnić”.

Julien Huvé dodaje: Indeks Płatności Mobilnych Mazars wskazuje które rynki przedstawiają największe możliwości i wyzwania dla firm telekomunikacyjnych dążących do rozwoju biznesu i wyjścia z ofertą poza zwykłe usługi łączności i dostęp cyfrowy”.

Analizując rynki na podstawie dziesięciu różnych zmiennych związanych z regulacjami i infrastrukturą, zachowaniami klienta i wskaźnikiem penetracji płatności mobilnych, Indeks stanowi podstawę do porównywania możliwości mobilnych usług finansowych na całym świecie.

Chiny: Rosnące społeczeństwo bezgotówkowe

Chiny jako kraj numer 1 w Indeksie Płatności Mobilnych Mazars znacznie wyprzedza inne kraje pod względem płatności dokonywanych za pomocą telefonu. Ilość takich transakcji na rynku zdominowanym przez dwa giganty technologiczne: WeChat Pay firmy Tencent oraz Alipay koncernu Alibaba, wzrosła aż dziesięciokrotnie od 2012 roku.

Oto kilka kluczowych wskaźników dla Chin:

 • 6,8 biliona USD – wartość rynku płatności mobilnych w Chinach (2018)

 • 132% - wskaźnik zarejestrowanych płatności mobilnych dokonanych przez osoby dorosłe (2017)

 • 13.5% - udział firm telekomunikacyjnych w rynkupłatności mobilnych

 • 9.2% - populacja osób korzystających wyłącznie z usług bankowości mobilnej

USA: Dojrzały rynek zmieniający się stopniowo

Digitalizacja usług finansowych na znajdującym się na drugiej pozycji Mazars Mobile Payments Index rynku amerykańskim, następowała stopniowo. Pomimo dużego rozproszenia, rynek USA oferuje doskonałe warunki do wdrożenia mobilnych usług finansowych.

Kluczowe dane dla USA:

 • 36% - udział populacji dorosłych aktywnie korzystających z płatności mobilnych (2017)

 • 3,8% - stosunek płatności mobilnych do pozostałych płatności (2017)

 • +55% - klienci amerykańscy zgłaszający obawy dotyczące prywatności danych
  w latach 2016 i 2017

Wielka Brytania: Pionier rynku europejskiego

Zjednoczone Królestwo okazuje się być europejskim pionierem w Indeksie Płatności Mobilnych Mazars, głównie dzięki dobrym wynikom w dziedzinie regulacji i infrastruktury. Promowane przez Wielką Brytanie podejście kontrolowanych przez regulatora testów
i innowacji, tzw. sandbox approach okazuje się być niezwykle skuteczne i sprzyjające innowacjom.

Kluczowe dane dla Wielkiej Brytanii:

 • +225% - wzrost płatności zbliżeniowych (2016)

 • 40 konkurentów na rynku płatności mobilnych

 • 14% stosunek płatności mobilnych do pozostałych płatności (w porównaniu do <8%
  - średnia panelu europejskiego)

Afryka Wschodnia: Kontynent możliwości

W ostatniej dekadzie Afryka wyrosła na globalnego lidera usług finansów mobilnych – ponad połowa firm z sektora mobilnego pieniądza działa na tym kontynencie. Najlepsze wyniki osiągnęły Kenia i Wybrzeże Kości Słoniowej, a usługi finansów mobilnych odgrywają ważną rolę w procesie transformacji gospodarczej i integracji społecznej na kontynencie, szczególnie w odniesieniu do kobiet.

Kluczowe dane dla Afryki Wschodniej:

 • 82% wskaźnik średniej penetracji mobilnej w Afryce

 • 70% oczekiwany wskaźnik penetracji rynku płatności przez smartfony w 2024

 • 40 konkurentów na rynku płatności mobilnych

Mimo, że raport nie omawia szczegółowo sytuacji w Polsce, warto nadmienić, że w Indeksie Płatności Mobilnych Mazars, Polska plasuje się na 7 na 17 miejsc, pod względem “zachowań konsumentów”. Biorąc pod uwagę czynnik “użytkownicy oraz dokonujący płatności za pośrednictwem urządzeń mobilnych” znajduje się na 8. Miejscu. Oceniając natomiast “dopasowanie regulacji prawnych oraz infrastruktury”, skutkującym szybkim rozwojem płatności mobilnych Polska zajmuje 14 miejsce na 17 występujących w raporcie.

Więcej na temat...Rynek płatności mobilnych w Polsce jest jednym z bardziej zaawansowanych w Europie. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem technologii 5G, która może znacznie przyspieszyć rozwój tego rynku. Wykorzystanie potencjału technologii w tym zakresie może zależeć w dużej mierze od przychylności polskich ustawodawców co do skonstruowania regulacji i dostosowania infrastruktury.” – uważa Monika Kaczorek, Partner, Lider Sektora Usług Telekomunikacyjnych Mazars w Polsce.

Pełna wersja raportu znajduje się na stronie internetowej www.mazars.pl

***

Kontakty

Renata Stefanowska, r.stefanowska(@)mazars.pl +48 22 25 55 200

Jeremy Seeman, jeremy.seeman(@)omnicomprgroup.com +33 (0) 6 77 79 09 33

Lorraine Hackett, Lorraine.Hackett(@)mazars.co.uk +44 (0)7881 283 962

O Mazars

Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną firmą specjalizującą się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym1 i usługach doradczych. Mazars korzysta z wiedzy 40 000 specjalistów – 24 000 specjalistów w 89 krajach i terytoriach zależnych w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars oraz 16 000 specjalistów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie poprzez Mazars North America Alliance. Doradzamy dużym spółkom międzynarodowym, małym i średnim przedsiębiorstwom, inwestorom prywatnym
i instytucjom publicznym na każdym etapie ich rozwoju na całym świecie.

Działając w Polsce od 1992 Mazars zatrudnia ponad 250 specjalistów w Warszawie i Krakowie oraz obsługuje ponad 800 różnej wielkości polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, oferując im pełen zakres usług w dziedzinie audytu, księgowości i doradztwa kadrowo-płacowego, podatków, konsultingu oraz doradztwa finansowego.

http://www.mazars.pl  | http://www.linkedin.com/company/mazars-in-poland|https://twitter.com/mazarsgroup

O Indeksie Płatności Mobilnych Mazars - metodologia

Indeks koncentruje się na płatnościach, ponieważ definicje innych usług finansowych są zbyt zależne od lokalnych uwarunkowań, aby mogły stanowić podstawę do solidnej analizy porównawczej.

Zmienne są mierzone przy użyciu zastrzeżonych danych Mazars lub danych publicznych udostępnionych przez organizacje międzynarodowe.

Wymiar regulacji i infrastruktury jest mierzony w oparciu o cztery czynniki:

 • wydajność systemu prawnego w skomplikowanych przepisach;

 • skuteczność organów prawodawczych (dane ze Światowego Forum Ekonomicznego);

 • łączność GSM; prędkość pobierania danych z sieci mobilnej (obydwie dane z GSMA).

Wymiar behawioralny konsumenta mierzony jest w oparciu o trzy czynniki:

 • penetracji rynku smartfonów (dane z raportu Global Mobile Market Report Newzoo 2018;

 • rozpiętości między populacją bankową a populacją korzystającą z Internetu
  w celu uzyskania dostępu do konta (dane z Banku Światowego),

 • oceny gotowości technologicznej (dane Światowego Forum Gospodarczego).

Natomiast wielkość rynku płatności mobilnych mierzona jest za pomocą następujących trzech czynników:

 • aktywni użytkownicy (udział w porównaniu z całkowitą populacją kraju);

 • transakcje płatności mobilnych w milionach USD na zarejestrowane konto;

 • udział w płatnościach mobilnych i innych niż mobilne.

Wszystkie wielkości są zastrzeżonymi danymi Mazars, dostarczonymi przez IHS Markit. Wyniki są znormalizowane poprzez zastosowanie metody min-max.

1 W przypadku gdy jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa krajowego

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19