Aktualności firm stowarzyszonych

Mazars powołuje trzech nowych partnerów w Polsce

Międzynarodowa grupa audytorsko-doradcza Mazars w związku z dynamicznym rozwojem powołała trzech nowych Partnerów w Polsce: Jarosława Bochenka, Kingę Baran oraz Małgorzatę Pek-Kocik.

Jarosław Bochenek został awansowany ze stanowiska Partnera lokalnego. Pełni ponadto funkcję członka zarządu firmy Mazars Audyt Sp. z o.o. i szefa biura Mazars w Krakowie. Kinga Baran pełniła dotychczas funkcję dyrektora działu doradztwa podatkowego.

„Nominacje Jarosława Bochenka i Kingi Baran na międzynarodowych Partnerów Mazars są zwieńczeniem ich wieloletniego zaangażowania w sprawy naszych klientów i jestem pewien, że ta nominacja wniesie do firmy nową energię. Jarosław i Kinga są ponadto świetnymi wzorami do naśladowania dla obecnych i przyszłych talentów w naszej firmie.” – powiedział Michel Kiviatkowski, Partner zarządzający Mazars w Polsce.

Grono międzynarodowych Partnerów Grupy Mazars powiększyła ponadto Małgorzata Pek-Kocik, która dołączyła do Mazars w Polsce na początku grudnia 2019 roku, by rozwijać usługi dla banków i instytucji finansowych. Wcześniej była Partnerem w dziale audytu firmy Deloitte.

„Jest mi niezmiernie miło powitać Małgorzatę Pek-Kocik w Mazars. Jej dołączenie do firmy zbiega się w czasie z momentem pozyskania kilku dużych międzynarodowych klientów z sektora bankowego. Biorąc pod uwagę jej dotychczasowe osiągnięcia, jestem przekonany, że z powodzeniem przyczyni się do dalszego rozwoju usług dla klientów z branży usług finansowych.” – stwierdził Michel Kiviatkowski.

Jarosław Bochenek jest biegłym rewidentem i członkiem ACCA. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, rachunkowości i finansach oraz świadczeniu usług doradczych dla spółek z różnych branż zdobyte podczas pracy w Mazars oraz w jednej z firm z tzw. "wielkiej czwórki" w Polsce i za granicą. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu księgowości i finansów w Bristol Business School (Wielka Brytania). Posiada tytuł MBA University of Bristol oraz Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Francja). Dołączył do Mazars w 2008 r. jako Dyrektor Biura w Krakowie. W niedługim czasie został Członkiem Zarządu spółki Mazars Audyt sp. z o.o., a w 2018 r. powołano go na stanowisko Partnera Lokalnego Mazars w Polsce.

Kinga Baran to prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, ceniona ekspertka w dziedzinie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Uczestniczyła w sporządzaniu i weryfikowaniu ekspertyz, opinii dotyczących prawa podatkowego, również dla Sejmu RP. Nadzorowała sporządzanie pism procesowych dla klientów będących w sporze z organami podatkowymi. Uczestniczyła w audytach podatkowych największych spółek działających na polskim rynku. Prelegentka licznych konferencji i szkoleń podatkowych. Autorka i współautorka książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego. Jest absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Małgorzata Pek-Kocik jest biegłym rewidentem i członkiem ACCA. Przed dołączeniem do Mazars pracowała jako Partner Associate w firmie Deloitte, gdzie była odpowiedzialna za audyt i usługi atestacyjne oraz usługi doradcze dla instytucji finansowych. Portfolio jej klientów obejmowało największe banki działające w Polsce. Malgorzata posiada kilkunastoletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych instytucji działających w sektorze finansowym. Posiada także bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów doradczych i implementacyjnych, w zakresie zarządzania ryzykiem, sprawozdawczością i finansami, w tym doświadczenie w implementacji rozwiązań w systemach informatycznych banków, realizacji projektów doradczych i wdrożeniowych w obszarze MSSF i zarządzania ryzykiem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego oraz wdrażanie rozwiązań metodologicznych i informatycznych w obszarze rachunkowości finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej. Małgorzata jest absolwentką Ekonomii oraz Finansów i Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego.

***

Kontakt Renata Stefanowska - Manager Działu Komunikacji i Marketingu
+48 22 25 55 200; +48 605 36 71 35 - r.stefanowska@mazars.pl

Mazars

Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną firmą specjalizującą się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym [1] i usługach doradczych. Mazars korzysta z wiedzy 40 400 specjalistów – 24 400 specjalistów w 91 krajach i terytoriach zależnych w ramach zintegrowanej organizacji skupiającej wspólników oraz biura Mazars oraz 16 000 specjalistów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie poprzez Mazars North America Alliance. Doradzamy dużym spółkom międzynarodowym, małym i średnim przedsiębiorstwom, inwestorom prywatnym i instytucjom publicznym na każdym etapie ich rozwoju na całym świecie.

Działając w Polsce od 1992 Mazars zatrudnia blisko 300 specjalistów w Warszawie i Krakowie oraz obsługuje ponad 800 różnej wielkości polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, oferując im pełen zakres usług w dziedzinie audytu, księgowości i doradztwa kadrowo-płacowego, podatków, konsultingu oraz doradztwa finansowego.

[1] W przypadku gdy jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa krajowego

www.mazars.pl | www.linkedin.com/company/mazars-in-poland | www.twitter.com/mazarsgroup

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin