Mazars 5. firmą audytorską w Polsce

<p style="text-align: justify;">Mazars zajął 5. pozycję na rynku usług audytorskich w Polsce według Rankingu firm audytorskich wg przychodów z audytu opublikowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”, w dniu 17 kwietnia 2018 roku oraz awansował na 7. Miejsce w Rankingu firm audytujących spółki giełdowe „Gazety Giełdy Parkiet”.</p>

>

W zestawieniu firm audytorskich wg przychodów z audytu wzięto pod uwagę takie kryteria jak przychody z tytułu audytu ogółem, przychody z audytu wynikaj?ce z raportu przejrzystości oraz przychody ogółem. Miejsce w rankingu audytorów GPW wyznaczyły przychody badanych firm oraz wartość badanych spółek.

Obecny w Polsce od ponad 25 lat Mazars rokrocznie plasuje się w czołówce firm z branży audytorskiej.

„Jesteśmy dumni z faktu, że te dobre wyniki zostały dostrzeżone przez rynek. Bardzo dziękujemy wszystkim naszym klientom i gratulujemy całemu zespołowi działu audytu” – powiedział Michel Kiviatkowski, partner zarz?dzaj?cy Mazars w Polsce.

***

O Mazars:

Mazars jest międzynarodow?, zintegrowan? i niezależn? organizacj? specjalizuj?c? się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym i usługach doradztwa biznesowego. Na dzień 1 stycznia 2018 roku Mazars działa w 86 krajach, które tworz? zintegrowan? sieć biur. Mazars korzysta z fachowej wiedzy 20  000 specjalistów i 980 partnerów w 300 biurach na świecie. Doradzamy przedsiębiorstwom – dużym spółkom międzynarodowym, małym i średnim przedsiębiorstwom, inwestorom prywatnym - i instytucjom publicznym na każdym etapie ich rozwoju.

Działaj?cy w Polsce od 1992 roku Mazars jest zaliczany do grona największych firm audytorsko-doradczych w kraju. Zatrudnia ł?cznie ponad 220 specjalistów w Warszawie i w Krakowie.

Więcej informacji:  

Renata Stefanowska
Manager Działu Komunikacji i Marketingu Mazars ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
tel. +48 22 25 55 200
e-mail:r.stefanowska(@)mazars.pl

www.mazars.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!