Aktualności firm stowarzyszonych

Marcin Zimny, doradca podatkowy, współpracujący z Taylor Wessing w Warszawie redaktorem komentarza Beck dotyczącego akcyzy

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Akcyza, Komentarz, pod redakcją Marcina Zimnego – specjalisty z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa podatkowego, stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny.</strong></span></span></span></p>

>

Komentarz w sposób wyczerpuj?cy a zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotycz?cymi m.in.: podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem akcyzowym, zwolnień przedmiotowych, obowi?zków podatnika, podmiotów pośrednicz?cych, zwrotu akcyzy.

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do praktyków zajmuj?cych się podatkiem akcyzowym i poszukuj?cych odpowiedzi na konkretne pytania z tego zakresu, jak również analityków finansowych, radców prawnych, sędziów oraz doradców i kandydatów na doradców podatkowych, a także studentów pragn?cych pogłębić swoj? wiedzę. Publikacja zapewnia Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy na temat podatku akcyzowego, gdyż omówione w nim zagadnienia wzbogacone zostały licznymi odniesieniami do interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa s?dów polskich.

Marcin Zimny jest prawnikiem, doradc? podatkowym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte m.in. w jednej z największych międzynarodowych kancelarii prawnych oraz Ministerstwie Finansów. Doradza polskim i zagranicznym korporacjom w projektach restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w regulacjach z zakresu podatku akcyzowego oraz VAT.

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Kontakt dla mediów

Aleksandra G?sowska, Agencja INFINITY
Tel.: +48 793 41 00 08,
E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

www.taylorwessing.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP