Analizy i badania

MAKROmapa: Prognozy na lata 2014-2015

>

W dzisiejszej MAKROmapie:

- Dalszy wzrostu zatrudnienia przy braku zmian stopy bezrobocia w USA

- Oczekujemy, że EBC obniży stopy procentowe

- RPP nie wydłuży forward guidance

- Dzisiejsze dane o PMI w Polsce sygnalizuj? przyspieszenie wzrostu w I kw.  

- Czy obrady Chińskiego Narodowego Kongresu Ludowego przynios? istotne zmiany?

Dokument:  MAKROmapa

Do pobrania

Download MAKROmapa_2014_03_03.pdf  (PDF • 557 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin