Aktualności firm stowarzyszonych

LOreal Polska dla Kobiet i Nauki po raz jedenasty

<p><span><span>Już 1 maja ruszy jedenasta edycja konkursu na stypendia L&rsquo;Or&eacute;al Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Konkurs kierowany jest do młodych kobiet &ndash; naukowc&oacute;w, kt&oacute;re prowadzą badania w dziedzinach biologiczno-medycznych.</span></span></p>

>

Warunkiem przyst?pienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak i habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Spośród nadesłanych kandydatur ogólnopolskie jury pod przewodnictwem profesor Ewy Łojkowskiej wyłoni 3 doktorantki oraz 2 habilitantki, które w 2012 r. otrzymaj? stypendia w wysokości odpowiednio 25.000 oraz 30.000 zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin, formularze oraz skład jury można znaleźć na stronie internetowej www.lorealdlakobietinauki.pl.

Na aplikacje czekamy do 31 lipca br.

Polska filia Grupy L’Oréal przyznaje stypendia naukowe od 10 lat. Każdego roku program wyłania młode talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do wst?pienia na drogę nauki. Przez swój program L’Oréal pragnie wyrazić uznanie dla ich osi?gnięć i zachęcić do kontynuacji prac zmierzaj?cych do rozwoju nauki. Na liście stypendystek L’Oréal Polska/UNESCO jest już 50 kobiet. Prowadz? one badania w Gdańsku, Gliwicach, Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

Lokalny, polski program przyznawania stypendiów stał się wzorem dla innych krajów. Obecnie prowadzi go już kilkadziesi?t filii Grupy L’Oréal. Uhonorował on, w sumie, 668 młodych kobiet-naukowców na poziomach krajowych. Stypendystki L’Oréal-UNESCO tworz? międzynarodow? wspólnotę talentów, będ?c doskonałym i niepodważalnym źródłem motywacji i inspiracji dla kobiet.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP