Aktualności firm stowarzyszonych

Kredyt na innowacje technologiczne – jak pozyskać wsparcie UE?

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Od 20 lutego do 29 marca br. firmy małe i średnie mogą składać wnioski na projekty </strong></span></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>obejmujące realizację inwestycji technologicznych, mających na celu </span></span><strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii</span></span></strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span> oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów </span></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>(Działanie 3.2.2 PO Inteligentny Rozwój). W kolejnym już konkursie dla tego działania, na wsparcie projektów przeznaczono 400 mln PLN.</strong></span></span></p>

>

Wysokość wsparcia (w formie premii technologicznej przeznaczonej na częściow? spłatę kredytu inwestycyjnego przyznanego przez bank komercyjny) w zależności od wielkości firmy czy też lokalizacji może wynieść do 70% wartości kosztów kwalifikowanych i jednocześnie nie więcej niż 6 mln PLN.  

Kluczowe czynniki sukcesu:  

  • Innowacyjność technologii oraz nowość i potencjał rynkowy wyniku projektu,
  • Przygotowanie projektu pod katem formalno-prawnym,
  • Doł?czona do wniosku o dofinansowanie promesa kredytu technologicznego lub warunkowa umowa kredytu technologicznego, która została wydana w wyniku pozytywnej oceny zdolności kredytowej.  

Więcej szczegółowych informacji dotycz?cych ww konkursu, jak również wielu innych można znaleźć na stronie dotacjenainnowacje.taxand.pl, w tym w Kalendarium Funduszy UE.  

Zobacz video i dowiedz się więcej o programie Kredyt na innowacje technologiczne  

ZGŁOŚ PROJEKT DO BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.  

Zapisz się na  BLOGA  b?dź na bież?co z dotacjami na innowacje

***

O Crido Taxand

Crido Taxand jest pierwsz? na polskim rynku firm? konsultingow?, która nie ł?czy usług doradczych i audytorskich, działaj?c? w międzynarodowej sieci. Firma powstała w 2005 roku. Od pocz?tku swojej działalności należy do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand, która liczy 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. Ponad 200-osobowy zespół Crido Taxand w Polsce doradza klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, szczególnie z funduszy UE, prawa (Crido Legal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting). Zarówno firma, jak i jej eksperci zajmuj? najwyższe pozycje w rankingach podatkowych oraz jako doradcy w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Więcej informacji o Crido Taxand na taxand.pl, a o Taxand na taxand.com.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19