Aktualności firm stowarzyszonych

Krajowe dane o PKB kluczowe dla rynku długu

W ubiegłym tygodniu 2-letnie zwiększyły się do 1,78 (wzrost o 5pb), 5-letnie do 1,75 (wzrost o 12pb), a 10-letnie do 1,79 (wzrost o 18pb). W pierwszej części tygodnia stawki IRS były relatywnie stabilne.

W czwartek doszło do silnego wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi (Niemcy i USA). Był on efektem pojawienia się informacji o tym, że porozumienie pomiędzy USA a Chinami obejmować będzie obniżenie części wzajemnych ceł. W piątek doszło do nieznacznej korekty w ślad za rynkami bazowymi. W piątek odbyła się również aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadające w 2020 r. za 2,6 mld PLN i sprzedało obligacje o 3-, 5-, 6-, 10- i 28-letnich terminach zapadalności za 2,7 mld PLN przy popycie równym 4,3 mld PLN. Aukcja nie miała istotnego wpływu na krzywą.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą krajowe dane o PKB, które w naszej ocenie mogą doprowadzić do lekkiego wzrostu stawek IRS. Pozostałe dane z Polski (inflacja i bilans płatniczy) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą. Neutralne dla rynku będą najprawdopodobniej także dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inflacja CPI) oraz Niemiec (indeks ZEW). Naszym zaplanowane na ten tydzień liczne wystąpienia członków FOMC nie wpłyną istotnie na stawki IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wyniki wyborów neutralne dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 28pb, 5-letnie zmniejszyły się do...

RPP wprowadzi forward guidance

Kluczowym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowane na wtorek posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Komunikat po posiedzeniu będzie szczególnie...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19