Analizy i badania

Krajowe dane o inflacji w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 2,015 (spadek o 4pb), 5-letnie do poziomu 2,66 (spadek o 8pb), a 10-letnie do poziomu 3,125 (spadek o 6pb).</p>

>

W poniedziałek doszło do  spadku stawek IRS na całej długości krzywej. Była to korekta po ich silnym wzroście dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 05.02.2018). Od wtorku do czwartku obserwowany był wzrost stawek IRS w ślad za niemieckim rynkiem długu. W pi?tek doszło do korekty wspieranej przez poprawę nastrojów na globalnych rynkach.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? krajowe dane o inflacji. W przypadku realizacji naszej zgodnej z konsensusem rynkowym prognozy dane te będ? jednak neutralne dla stawek IRS. Ograniczony wpływ na rynek będ? miały naszym zdaniem również pozostałe dane z polskiej gospodarki (wstępny szacunek PKB w IV kw., bilans płatniczy, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw). Uważamy, że liczne dane z USA (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę oraz indeksy NY Empire State i Philadelphia FED), jak również wstępne dane o PKB w gospodarkach strefy euro, nie będ? miały istotnego wpływu na stawki IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin