Analizy i badania

Kontynuacja wzrostu cen na giełdzie GDT

<p style="text-align: justify;">Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się na niej do 942 pkt. wobec 904 pkt. na poprzedniej aukcji przeprowadzonej 2 stycznia (wzrost o 4,2%), co było wyraźnie powyżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii. Jednocześnie był to najsilniejszy wzrost indeksu od lutego 2018 r. Kolejna aukcja odbędzie się 6 lutego.</p>

>

Wzrost cen miał szeroki zakres i dotyczył 6 z 9 produktów wchodz?cych w skład indeksu GDT. Najsilniej zdrożały odtłuszczone mleko w proszku (+10,3%), laktoza (+7,9%) oraz masło (+4,6%). Wolumen sprzedanych towarów zmniejszył się do 27  909 ton wobec 28  651 ton na poprzedniej aukcji (-2,6%).

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje bardzo silny wzrost cen odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). Sprzyjało mu wyraźne obniżenie niepewności na rynku zwi?zane ze znacz?c? redukcj? zapasów interwencyjnych OMP zgromadzonych przez Komisję Europejsk?. Pod koniec 2017 r. zapasy interwencyjne odtłuszczonego mleka w proszku osi?gnęły swoje maksimum kształtuj?c się na poziomie 378 tys. ton i stanowiły one ok. 17% światowego rocznego eksportu tego produktu. Sprzyjało to wzrostowi niepewności na rynku i pogłębianiu się różnic pomiędzy cenami tłuszczu mlecznego i białka. Przez ostatnie kwartały KE stopniowo redukowała zapasy poprzez przetargi. Po ostatnim przetargu z ubiegłego tygodnia, na którym KE sprzedała ponad 80 tys. ton OMP, zapasy interwencyjne zmalały do ok. 22 tys. ton, co stanowi mniej niż 1% światowego eksportu tego produktu. Uważamy że poprzez spadek niepewności na rynku będzie to oddziaływało w kolejnych kwartałach w kierunku wzrostu cen OMP i zmniejszenia różnic pomiędzy cenami tłuszczu mlecznego i białka.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dachser pomaga w walce z COVID-19

DACHSER Air & Sea Logistics przetransportował 3,25 miliona maseczek ochronnych z Meksyku do Niemiec. Następnie DACHSER Road Logistics dostarczył je do...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP