Analizy i badania

Kontynuacja spadku cen produktów mlecznych na giełdzie GDT

<p style="text-align: justify;">Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zmniejszył się na niej do 916 pkt. wobec 928 pkt. na poprzedniej aukcji przeprowadzonej 4 września br. (spadek o 1,3%), co było nieznacznie powyżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT pozostaje tym samym na najniższym poziomie od października 2016 r.</p>

>

W kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływały niższe ceny 6 z 9 jego składowych: sera Cheddar (-3,5%), pełnego mleka   w proszku (-1,8%), odtłuszczonego mleka w proszku (-1,1%), bezwodnego tłuszczu mlecznego (-0,6%), laktozy (-0,3%) oraz masła (-0,1%). Przeciwny efekt miały wyższe ceny kazeiny podpuszczkowej (+1,7%). Maślanka w proszku oraz serwatka nie były przedmiotem aukcji. Zwiększyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 39  143 ton wobec 38  811   ton (+0,9%). Kolejna aukcja GDT odbędzie się 2 października.

Warto zauważyć, że od maja indeks zmniejszył się już o 14,0%. Zrealizował się tym samym nasz scenariusz, zgodnie z którym po przejściowym wzroście cen na pocz?tku br. zwi?zanym z niższ? produkcj? mleka w Nowej Zelandii z uwagi na suszę, ceny produktów mlecznych, w tym masła powróc? do trendu spadkowego. Jednocześnie oczekujemy, że światowy rynek mleka pozostanie w spadkowej fazie cyklu do IV kw. 2019 r. (por. AGROmapa z 12.09.2018).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP