Partnerzy

Konkurs Kampania Społeczna Roku 2010

<p><span><span>1 marca rusza trzecia już edycja konkursu Kampania Społeczna Roku, w kt&oacute;rym przyznawane są nagrody i wyr&oacute;żnienia za najbardziej skuteczne i interesujące kampanie realizowane w Polsce w roku 2010. Celem Konkursu jest promowanie dobrych praktyk w marketingu społecznym. Liczą się zar&oacute;wno działania reklamowe jak i PR. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.konkurs.kampaniespoleczne.pl. Termin zgłoszenia kampanii upływa 30 marca. </span></span></p>

>

W Konkursie oceniane jest podejście do poruszanej problematyki, według następuj?cych kryteriów: strategia, autentyczność społecznego przedmiotu kampanii, oryginalność i celowość wykorzystania kanałów komunikacji, wykorzystanie narzędzi komunikacji, ogólna kreatywność kampanii, ocena argumentacji reklamowej, działania PR, efektywność, oraz forma i walory produkcyjne.

Kampaniami społecznymi można określić te działania komunikacyjne, które promuj? postawy prospołeczne zawieraj?ce się w obszarach zawartych w ustawie o Pożytku Publicznym i wolontariacie, realizowane przez organizacje społeczne, agendy rz?dowe, firmy, media, a także środowiska studenckie i polityczne.
W tym roku Partnerami Strategicznymi konkursu s? PGNiG oraz serwis rekrutacyjny Pracuj.pl.

W aktualnej edycji do 5 kategorii dodano 3 nowe, w których można zgłaszać kampanie:
• Kampania Społeczna Roku w kat. Inicjatywy lokalne
• Kampania Społeczna Roku w kat. Inicjatywy 1%
• Kampania Społeczna Roku w kat. Marketing zaangażowany społecznie,
(CRM)

KATEGORIE KONKURSOWE
• Inicjatywy obywatelskie (organizacji pozarz?dowych, osób prywatnych
i studentów)
• Kampanie instytucji branżowych
• Kampanie instytucji publicznych i agend rz?dowych
• Inicjatywy polityczne
• Inicjatywy lokalne
• Inicjatywy 1%
• Kampanie i akcje firm komercyjnych i fundacji firm
• Marketing zaangażowany społecznie (CRM)

YOUNG TALENTS
COMMITTED

W ramach Konkursu Kampania Społeczna Roku organizatorzy proponuj? otwarty konkurs Young Talents Committed - dla wszystkich kreatywnych młodych ludzi zaangażowanych społecznie.
YTC skierowany jest do tych, którzy czuj?, że reklama to nie tylko narzędzie zwiększaj?ce konsumpcję, ale również środek do zmiany świata na lepszy. Organizatorzy zapraszaj? zarówno twórców profesjonalnych, jak i amatorów, osoby indywidualne, firmy i instytucje do przedstawiania swoich pomysłów kreatywnych na społeczny spot filmowy i plakat pt. „Drugie życie produktu”.
„Drugie życie produktu" to inne spojrzenie na produkt – proces tworzenia, proces produkcji, fair trade, recycling, ponowne przetworzenie. Celem reklamy ma być przekonanie odbiorców do świadomych i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich.

• Film (30 sekund) lub plakat A4 (w formacie JPG lub PDF)
• Krótki opis insightu (2-3 zdania, z czego wynika pomysł i jakiego problemu dotyczy) oraz opis idei kreatywnej (2-3 zdania)
• Technika dowolna – zarówno filmu, jak i plakatu
• Grupa docelowa, do której ma być skierowana reklama – młodzi ludzie w wieku 16-35 używaj?cy internetu.

Inspiracj? mog? stać się reklamy zamieszczone na www.kampaniespoleczne.pl oraz znajduj?ce się na portalu prezentacje specjalistów z dziedziny reklamy i projektowania graficznego.
Nagrody: Dla zwycięzców przewidziane s? atrakcyjne nagrody! Więcej informacji na www.kampaniespoleczne.pl/konkurs/konkurs_ytc. Najciekawsze i najbardziej kreatywne prace zostan? zaprezentowane podczas Gali Konkursu na Kampanię Społeczn? Roku – na pocz?tku czerwca br.

Organizatorzy : Fundacja Komunikacji Społecznej, portal www.kampaniespoleczne.pl Partnerzy Strategiczni: PGNIG i portal rekrutacyjny Pracuj.pl. Patron Honorowy : MPIPS. Partner strategiczny konkursu YTC: Timberland. Partnerzy: SAR, Polska Zielona Sieć, CCIFP, RN Film Production, Centrum Łowicka. Patroni medialni: Gazeta.pl, Bankier.pl, Roxy FM, CR Navigator, THINKTANK, Brief, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Activist, marketingowiec.pl, proto.pl, students.pl, ngo.pl, CSRinfo.org.


WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Koronawirus: pakiet antykryzysowy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy składające się na pakiet antykryzysowy. Są to: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych...

Newsletter Specjalny nr 6

Prace legislacyjne nad ustawą regulującą tzw. tarczę antykryzysową zostały zakończone i w dniu 31 marca 2020r. weszła w życie zasadnicza większość...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP