Konkurs ECO-MIASTO – termin przyjmowania zgłoszeń przedłużony do 22 października

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Co miasta robią na rzecz zrównoważonego rozwoju? Czasami mieszkańcom nie jest łatwo znaleźć informacje na ten temat, a są samorządy, które mają się czym pochwalić. ECO-MIASTO to okazja do przedstawienia najlepszych rozwiązań w kategoriach mobilność zrównoważona, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna budynków, systemy energetyczne oraz zieleń a powietrze.</strong></span></span></p>

>

Zgłoszenia do konkursu ECO-MIASTO można przesyłać drog? internetow? lub poczt? tradycyjn? za pomoc? formularzy dostępnych na stronie internetowej eco-miasto.pl Termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do 22 października 2017 r.

Organizatorami projektu s? Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. ECO-MIASTO jest realizowane we współpracy z RENAULT Polska, SAUR Polska, Saint-Gobain, SUEZ Polska, ENGIE oraz Grup? EDF reprezentowan? przez EDF Polska, DK Energy i TIRU, a także Wspólnie – Fundacj? LafargeHolcim.

Przedstawiciele miast jeszcze do 22 października mog? nadsyłać zgłoszenia na konkurs ECO-MIASTO w sześciu kategoriach: mobilność zrównoważona, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna budynków, systemy energetyczne oraz zieleń a powietrze W każdej z nich nagrodzone zostan? dwa ośrodki miejskie: jeden o  wielkości poniżej 100 tys., mieszkańców i drugi – powyżej tej liczby. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Międzynarodowej Konferencji „INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”.

Niektóre regiony mog? się poszczycić wieloma miastami nagrodzonymi lub wyróżnionymi w  poprzednich edycjach konkursu ECO-MIASTO za działania na rzecz rozwoju zrównoważonego, ale w kilku województwach nie udało się to jeszcze żadnemu samorz?dowi. Warto zapoznać się z list? laureatów i wyróżnionych, by sprawdzić, jak radz? sobie ośrodki z danego województwa. Jest ona dostępna pod adresem
www.eco-miasto.pl/konkurs-dla-miast/laureaci-minionych-edycji.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!