Aktualności firm stowarzyszonych

Konferencja - Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania

<p style="text-align: justify;">Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji <strong><em>„Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania”</em>, </strong>nad którą decyzją Wicepremiera Janusza Piechocińskiego Ministerstwo Gospodarki objęło Patronat Honorowy. Konferencja została, również doceniona patronatem honorowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Giełdy Papierów Wartościowych, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii oraz Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni Pana gen. bryg. rez. Krzysztofa Bondaryka, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Wojewody Mazowieckiego, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Polskiego Instytutu Technologii.</p>

>

Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2014 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Sali Notowań od godziny 9:30.

Po konferencji odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród dla najlepszych rozwi?zań w sferze cyberbezpieczeństwa i najbardziej bezpiecznych spółek giełdowych.

Celem konferencji jest prezentacja praktycznych rozwi?zań cyberbezpieczeństwa zarz?dów spółek giełdowych notowanych na GPW, jak również bież?cych trendów w przeciwdziałaniu atakom cybernetycznym. Szczególny nacisk pragniemy położyć na wymianę doświadczeń pomiędzy branżowymi profesjonalistami z Polski oraz Europy i USA. Podczas konferencji zaprezentowane zostan? praktyczne rozwi?zania chroni?ce przedsiębiorstwa przed cyberprzestępczości? oraz doświadczenia firm przeciwdziałaj?cych cyberatakom.

Tematyka konferencji:

 • Strategię Komisji Europejskiej w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości i ochronie danych osobowych.
 • „Bezpieczeństwo informacji poufnych” a obowi?zek informacyjny spółek giełdowych - „wycieki” informacji niejawnych.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa transakcji na platformach GPW (Towarowa Giełda Energii, rynek główny, Catalyst, NewConnect).
 • Zagrożenia cybernetyczne dla procesów zarz?dczych i technologiczno-produkcyjnych w  przedsiębiorstwach szczególnie w sferze infrastruktury krytycznej państwa – jak chronić się przed cyberatakami i jakie mog? być skutki takich zdarzeń?
 • Cyberbepieczeństwo spółek energetycznych.
 • Bezpieczeństwo infrastruktury IT.
 • Ocenę i sugestie co do działań organów ścigania w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.
 • Praktyczne rozwi?zania i trendy w przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprzestrzeni.
 • Narzędzia bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych. Ze szczególnym odniesieniem się do Cloud Computingu.
 • Przegl?du najnowszych rozwi?zań do szyfrowania informacji.
 • Bezpieczeństwa płatności elektronicznych oraz cyberbezpieczeństwa instytucji finansowych, a także sieci i urz?dzeń mobilnych.

Konferencja „Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych.  Nowe trendy i rozwi?zania” to   pierwsze w Polsce wydarzenie, które w takim stopniu   poświęcone jest zagadnieniom cyberprzestępczości. Do udziału zapraszamy   zarz?dy spółek giełdowych, specjalistów odpowiedzialnych w tych instytucjach   za bezpieczeństwo IT, decydentów w sprawach   wyboru i zakupu rozwi?zań z zakresu bezpieczeństwa. W spotkaniu udział weźmie ponad 250 przedstawicieli branży finansowej, ubezpieczeniowej, przemysłu, telekomunikacji, administracji, energetyki oraz nauki i polityki.                                   

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału jako Partner Konferencji. Jest to wyj?tkowa okazja, aby zaprezentować firmę   w gronie najlepszych spółek giełdowych.            

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty partnerskiej, prosimy o kontakt.

Więcej informacji na temat konferencji pod adresem: www.cybergpw.pl   lub prosimy o kontakt bezpośrednio z biurem organizatorów konferencji pod telefonem +48 22 623 82 14  .

Zapraszamy do współpracy!                          

Anna Katarzyna Nietyksza
Prezes EFICOM SA

Prezes Stowarzyszenia EuroCloud Polska
Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Grupa Agenda Cyfrowa, Cyberataki w UE, Sprawozdawca Nowego Pakietu Telekomunikacyjnego UE i Gospodarki Zarz?dzanej Danymi
+48 22 623 82 14
+48  604  226  630 mobile
anna.nietyksza(@)eficom.pl

Biuro Konferencji:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin