Aktualności firm stowarzyszonych

Kompleksowe doradztwo Crido Legal dla EBS

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Kancelaria prawna Crido Legal doradzała właścicielom EBS sp. z o.o. przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów na rzecz funduszu Avallon specjalizującego się w wykupach menedżerskich. </strong></span></span></span></p>

>

Firma EBS jest niezależnym polskim producentem w branży systemów zabezpieczeń. W zeszłym roku Grupa EBS wygenerowała około 60 mln zł przychodów.
  
Obsługa prawna Crido Legal obejmowała kompleksowe doradztwo w zakresie negocjacji dokumentacji transakcyjnej (w tym dokumentów kredytowych) oraz zamknięcia transakcji. Ze strony Crido Legal zespołem prawników kierował dr Szymon Syp.  

Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy doradzać właścicielom globalnie działaj?cej firmy technologicznej. Tym bardziej, że wpisuje się to w rozwój naszej kancelarii w zakresie obsługi prawnej dla klientów prywatnych, w tym w obszarze M&A. Nabycie większościowego pakietu udziałów przez fundusz inwestycyjny to uznanie dla osi?gnięć EBS, która jest jednym z liderów rynku systemów zabezpieczeń w Polsce  – komentuje  dr Szymon Syp.  

Mamy nadzieję, że wraz z Avallon będziemy się jeszcze szybciej rozwijać, również poprzez akwizycje zagraniczne. Współpracę z Crido Legal oceniam jako bardzo dobr? -   pod k?tem merytorycznym, też biznesowym. Co najważniejsze – transakcja została przeprowadzona w sposób pewny i zabezpieczaj?cy nasze interesy   – mówi Piotr Reszczyk, założyciel EBS.  

Negocjacje były bardzo dynamiczne. Najważniejsze, że stronom transakcji zależało na zapewnieniu rozwoju Grupy EBS, w szczególności w obszarze Smart Home i udało nam się z sukcesem sfinalizować transakcję. Doceniamy trud i elastyczność doradców i założycieli EBS – dodaje Krzysztof Kuźbik, Partner w Avallon.

***

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek. Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne zwi?zane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 30 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, że nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Agata Woźniak, Specjalista ds. marketingu
agata.wozniak(@)crido.pl|+ 48 532 756 164

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Molestowanie i mobbowanie on-line

Praca świadczona na odległość nie wyklucza możliwości zaistnienia mobbingu, aktów molestowania i molestowania seksualnego. Telepracownik i pracownik...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19