Kochański Zięba Rapala i Partnerzy obsługiwała szwedzką grupę SEKAB Biofuels& Chemicals przy inwestycji w Bioagra S.A.

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy obsługiwała grupę jednego z największych producentów bioetanolu na świecie - SEKAB BioFuels&amp; Chemicals w związku z jej inwestycją w 49% akcji w spółce Bioagra S.A. Inwestycja zakończyła się sprzedażą pakietu 49% akcji do spółek zależnych od rodziny Zbigniewa Komorowskiego za łączną kwotę 233 miliony SEK (około 105 milionów złotych).</p>

>

Projekt obejmował także:

  • bież?c? pomoc prawn? w zwi?zku z prowadzeniem inwestycji w Bioagra S.A., w zwi?zku, z któr? prawnicy KZRP, mec. Rafał Rapala oraz mec. Rafał Zięba, byli równocześnie członkami władz Bioagra S.A. powołanymi przez SEKAB (zarz?d i rada nadzorcza Bioagra S.A.) oraz członkami rady dyrektorów w SEKAB,
  • przeprowadzenie audytu prawnego spółki Bioagra S.A.,
  • doradztwo prawne w zwi?zku z wypracowaniem i wdrożeniem optymalnego rozwi?zania podatkowego dla celów sprzedaży akcji SEKAB w Bioagra,
  • reprezentowanie klienta w ramach negocjacji z bankami finansuj?cymi Bioagra oraz zmianę istniej?cej dokumentacji finansowej w zwi?zku ze zmian? konsorcjum bankowego finansuj?cego spółkę na kwotę ponad 70 milionów EUR,
  • negocjacje z bankami finansuj?cymi Bioagra zakończone spłat? do SEKAB pożyczek podporz?dkowanych oraz należności handlowych na kwotę 6 milionów EUR,
  • wielow?tkowe negocjacje zwi?zane z rozwi?zaniem umowy akcjonariuszy poł?czonej z wzajemn? ugoda oraz zrzeczeniem się wzajemnych roszczeń pomiędzy stronami transakcji,
  • przygotowanie wszelkich dokumentów transakcyjnych dotycz?cych sprzedaży przez SEKAB pakietu 49% akcji w Bioagra do spółek zależnych od rodziny Zbigniewa Komorowskiego za pośrednictwem domu maklerskiego.

Projekt był prowadzony przeszło ponad 2 lata, od października 2012 do grudnia 2014 roku.

SEKAB był reprezentowany przez grupę prawników z Departamentów Prawa Spółek, Prawa Podatkowego oraz Sporów S?dowych Kochański Zięba Rapala i Partnerzy: Rafała Ziębę,Pawła Cholewińskiego, Tomasza Zaleskiego, Aleksandrę Polak, Małgorzatę Buszko, Pawła Gunia, kierowanych przez Rafała Rapalę.

Spółki zależne od rodziny Zbigniewa Komorowskiego były reprezentowane przez Tomasza Kańskiego z Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Dentons reprezentował banki finansuj?ce Bioagrę S.A.

***

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy jest firm? świadcz?c? pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Firma została założona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochańskiego. Obecnie zespół składa się z ponad 80 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy współpracuj? ze sob? w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Zespół dysponuje specjalistyczn? wiedz? prawnicz? i doświadczeniem oraz znajomości? rynku i potrzeb poszczególnych branż. Posiada bogat? praktykę w zakresie doradztwa dla spółek z sektora FMCG, motoryzacyjnego, handlu i logistyki, sieci sprzedaży detalicznej, chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, mediów i reklamy.

Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiod?cy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe rankingi, takie jak Chambers & Partners, Legal 500 EMEA, IFLR1000. Dzięki sieci biur w Polsce oraz członkostwu w międzynarodowych organizacjach prawniczych International Lawyers Network oraz Mackrell International, KZRP zapewnia klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych oraz ubezpieczenie w wysokości 100.000.000 złotych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!