Podsumowanie wydarzeń  •  Partnerzy

Kobiety w lobbingu i rzecznictwie interesów w Polsce

<p style="text-align: justify;">Dyskusja poprzedza inaugurację Podyplomowych Studiów – Akademia Lobbingu w KES planowaną na początek marca 2014. Celem spotkania jest pokazanie miejsca i roli kobiet, aktywnych w życiu publicznym na polu lobbingu i rzecznictwa interesów. Czy płeć jest czynnikiem ważnym w ich zawodowych aktywnościach: czy fakt bycia kobietą pomaga, przeszkadza lub nie ma wpływu na ich rolę i aktywność? Czy „męski świat” decydentów traktuje po partnersku kobietylobbystki i kobiety-rzeczniczki? Jak będzie zmieniała się sytuacja na tym polu – jakie rysują się scenariusze na przyszłość?</p>

>

Instytut Studiów Międzynarodowych KES SGH i Akademia Lobbingu KES SGH

zapraszaj? do udziału w dyskusji panelowej:

Kobiety w lobbingu i rzecznictwie interesów w Polsce

30 stycznia 2014 (czwartek), w godz.17.30-20.15,

SGH, al. Niepodległości 128, budynek C, aula 2.

Program:

17.30 – Powitanie gości i słowo wstępne: prof. dr hab. Sławomir Sztaba Prodziekan KES SGH

17.40 – wprowadzenie: dr Małgorzata Molęda-Zdziech członkini Zarz?du Stowarzyszenia Francja-Polska,

autorka koncepcji i kierownik Podyplomowych Studiów - Akademia Lobbingu w KES SGH

17.55 – dyskusja panelowa, moderatorka: dr Karolina Wigura „Kultura Liberalna”,

komentatorka TVN 24 Biznes i świat; w dyskusji udział potwierdzili:

  • Monika Constant dyrektorka Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce
  • Piotr Fr?czak Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarz?dowych, Obywatelskie Forum Legislacji (OFL)
  • Anna Kadzikiewicz zarejestrowana casino online lobbystka (nr w rejestrze MAiC: 00132), Viewpoint Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Obywatelskie Forum Legislacji (OFL)
  • Grażyna Kopińska Odpowiedzialne Państwo (dawniej: Program Przeciwko Korupcji), Fundacja im. Stefana Batorego, kieruje Obywatelskim Forum Legislacji (OFL)
  • Anna Mazgal pracuje na rzecz organizacji trzeciego sektora, członkini Young Advisors on Digital Agenda to Vice-President Neelie Kroes, OFL
  • dr Agnieszka Rymsza kieruje działem Rzecznictwa w Fundacji Synapsis, OFL
  • Katarzyna Urbańska dyrektorka Departamentu Prawnego Konfederacji Lewiatan, absolwentka I edycji Podyplomowego Studium Lobbingu

19.10 – pytania z sali

19.30 – koktajl, rozmowy kuluarowe, networking

REJESTRACJA:

p. Małgorzata Madej, KES SGH, mmadej@sgh.waw.pl, lub telefonicznie: tel. 22 5649122 (w godz. 9.00 – 16.00) do środy 29. 01.2014

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP