Analizy i badania

Karta przedpłacona korzyścią dla pracownika i pracodawcy

<p style="text-align: justify;"><strong>Pracownik, który z okazji świąt otrzyma od pracodawcy kartę przedpłaconą, wykorzysta środki na niej zgormadzone zgodnie ze swoimi potrzebami. Z kolei firma uwzględni kwotę doładowania karty w rozliczeniach z fiskusem.</strong></p>

>

Prezenty dla pracowników na dzisiejszym rynku pracy to norma. Kluczowy jest jednak taki dobór podarunków, aby pracownicy chcieli pracować w danej firmie. Dlatego w wielu przedsiębiorstwach działy HR przez cały rok analizuj?, jaki benefit najbardziej ucieszyłby pracowników. Pierwsza fala analiz przypada jesieni?. Wówczas w wielu firmach jest rozważana oferta świ?teczna dla zatrudnionych osób. Ponownie padaj? pytania: czego oczekuj? pracownicy i co będzie korzystne dla firmy. Odpowiedź na wszystkie te w?tpliwości jest prosta: karta przedpłacona. Pracownik wykorzysta j? w dowolny sposób, bez konieczności regulowania PIT od otrzymanego świadczenia pozapłacowego. Podatkowo na takim wyborze skorzysta również firma.

Przywileje w PIT

Pracodawca, podejmuj?c decyzję o zakupie kart przedpłaconych, powinien zwrócić szczególn? uwagę na źródło, z którego taki podarunek sfinansuje. Od tego bowiem zależ? korzyści fi skalne. Przepisy podatkowe przewiduj?, że pracownik, który otrzyma świadczenie sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub funduszy zwi?zków zawodowych, nie będzie musiał od takiego prezentu płacić PIT do 380 zł w roku. Jednak, aby z tego przywileju mógł skorzystać, powinny być spełnione ł?cznie trzy warunki:

  • świadczenie musi mieć charakter świadczenia rzeczowego lub pieniężnego;
  • źródłem finansowania musz? być w całości środki z ZFŚS lub funduszy zwi?zków zawodowych;
  • świadczenie powinno mieć zwi?zek z finansowaniem działalności socjalnej.
  • Przy czym ze zwolnienia korzysta tylko wartość świadczenia do 380 zł w roku.

Warunki do spełnienia

Pierwszy ze wskazanych warunków przy zakupie kart przedpłaconych jest spełniony.

Karta przedpłacona to rodzaj karty płatniczej. Rol? tych kart jest zapewnienie użytkownikowi (np. pracownikom) środków pieniężnych, bez konieczności wydawania (posiadaj?cych formę materialn?) znaków pieniężnych (np. banknotów) lub znaków legitymacyjnych. Karta jest więc świadczeniem pieniężnym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. Przy warunkach drugim i trzecim trzeba pamiętać, że zwolnienie z PIT będzie miało zastosowanie tylko wówczas, gdy bonusy sfinansowane z działalności socjalnej będ? zróżnicowane pod względem wysokości. Nie można wszystkim pracownikom przekazać kart przedpłaconych w wysokości np. 200 zł. Wartość kart musi być zróżnicowana według kryteriów socjalnych ustalonych przez pracodawcę, np. z uwzględnieniem wysokości dochodów na członka rodziny danego pracownika. Jeśli warunki przyznawania świadczeń finansowanych z funduszu zostan? prawidłowo wypełnione – m.in. przy przekazywaniu świadczeń będzie zachowane kryterium socjalne – taki prezent nie będzie oskładkowany. W przeciwnym wypadku kontrolerzy ZUS będ? ż?dali zapłaty zaległych składek.

Środki obrotowe firmy

Pracodawcy mog? też zakup prezentów świ?tecznych dla pracowników pokryć ze środków obrotowych firmy. Wówczas zyskuj? możliwość uwzględnienia poniesionej na ten cel kwoty w kosztach. Z regulacji ustaw podatkowych – zarówno PIT, jak i CIT – wynika, że do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć wszystkie wydatki, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio zwi?zane z przychodami, o ile zostan? prawidłowo udokumentowane, z wyj?tkiem wydatków ustawowo wył?czonych z kosztów. Zasady te maj? także zastosowanie do wydatków ponoszonych przez pracodawców, np. na karty przedpłacone dla pracowników.

Szeroki wachlarz możliwości

Gdy pracodawca zdecyduje, z jakiego źródła sfinansuje karty świ?teczne, kolejnym krokiem jest wybór najlepszych ofert na rynku. Jedn? z nich jest karta podarunkowa Ticket dla Ciebie ? firmy Edenred. Zalet? tych kart jest ich międzynarodowa akceptacja, również w Internecie. Dzięki karcie obdarowana osoba ma swobodę w doborze prezentu, a środki, które otrzymała, może wydać zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Karta podarunkowa jest też alternatyw? dla tradycyjnych paczek dla dzieci przygotowywanych z okazji mikołajek lub świ?t. Dodatkowo wraz z kart? Ticket dla Ciebie ? pracownicy otrzymuj? pakiet zniżek w sklepach lub punktach usługowych, który pozwala zaoszczędzić aż 1419 zł. Tak szeroki wachlarz korzyści wydaje się najlepsz? opcj? dla ciężko pracuj?cych przez cały rok pracowników.

Dowiedz się więcej na:
http://www.edenred.pl/pl/karty-podarunkowe-ticket-dla-ciebie  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP