Aktualności firm stowarzyszonych

KARMAR działa na rzecz zrównoważonego rozwoju

<p style="text-align: justify;">Karmar S.A, będący już od niemal dwudziestu pięciu lat jedną z kluczowych firm budowlanych w Polsce, stara się również odpowiadać na wyzwania zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Kształtowanie lepszego życia lokalnych społeczności jest nie tylko naszą ambicją, ale przede wszystkim obowiązkiem. Dokładamy starań, by nasze projekty były efektywne, innowacyjne i przyjazne środowisku naturalnemu tak, by spełniały oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron - klientów i partnerów, pracowników, lokalnych władz i mieszkańców.</p>

>

Będ?c firm? odpowiedzialn?, która poprzez swoj? działalność ma ogromny i bezpośredni wpływ na środowisko naturalne oraz jakość życia, rozwijamy zrównoważone partnerstwo z naszymi podwykonawcami i dostawcami, aby wspólnymi siłami wypracowywać najlepsze rozwi?zania technologiczne na rzecz ekosystemu.

Pamiętamy również o tym, że nie można zostawiać na marginesie tej części społeczeństwa, która nie umie poradzić sobie w dzisiejszym wymagaj?cym świecie. Żadna firma, niezależnie od swej wielkości, nie ma prawa pozostawać obojętn? wobec ludzkiego cierpienia czy biedy.

Nasza strategia CSR odzwierciedla profil naszej działalności i spoczywa na czterech filarach:

  • Zaangażowanie w pomoc lokalnej społeczności
  • Poszanowanie praw pracowników oraz ich rozwój
  • Poszanowanie środowiska naturalnego
  • Budowanie silnych relacji z naszymi klientami i partnerami na rzecz zrównoważonego budownictwa

W powyższych ramach określone zostały poszczególne kategorie aktywności i zadań, które realizowane i monitorowane na bież?co pozwalaj? na osi?gnięcie oczekiwanego rezultatu.

Ponadto dużym atutem jest dla nas również możliwość skorzystania z szansy na dofinansowanie najlepiej rokuj?cych projektów ze środków Fundacji Grupy Bouygues „Terre Plurielle”.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19