Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland doradzała przy utworzeniu Polskiej Grupy Lotniczej

<p style="text-align: justify;">Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland doradzała Ministerstwu Rozwoju przy utworzeniu spółki Polska Grupa Lotnicza. Zespołem prawników odpowiedzialnych za realizację projektu kierowała Ewa Szlachetka, partner, szef praktyki M&amp;A oraz bankowości i finansów.</p>

>

Powołana z pocz?tkiem 2018 roku Polska Grupa Lotnicza (PGL) jest spółk? akcyjn? z  kapitałem 1,2 mld zł. W jej skład wchodz? najważniejsze spółki Skarbu Państwa, działaj?ce w branży lotnictwa pasażerskiego, m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, LOT AMS – zajmuj?cy się obsług? techniczn? samolotów i LS Airport Services – odpowiedzialny za obsługę naziemn? pasażerów i ładunków.

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland odpowiedzialna była za przygotowanie kompleksowej analizy prawnej (due diligence) spółek maj?cych stworzyć grupę kapitałow? oraz doradztwo w zakresie opracowania zasad funkcjonowania nowo tworzonej grupy. Zespół transakcyjny kierowany przez Ewę Szlachetkę pracował w składzie kilkunastu prawników, wśród których kluczowe zadania wykonywali: Renata Patoka, Krzysztof Feluch, Natalia Burchardt oraz Katarzyna Duda.

W postępowaniu oferty złożyło sześć kancelarii. Otwarcie ofert nast?piło 30 października 2017 r., natomiast 9 listopada 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej – za tak? uznana została oferta kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP