Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria White & Case wyróżniona tytułem „Doradcy prawnego roku w Europie Środkowo-Wschodniej”

<p style="text-align: justify;">Kancelaria White &amp; Case zdobyła tytuł „Doradcy prawnego roku w Europie Środkowo-Wschodniej” w ramach europejskich nagród w zakresie fuzji i przejęć (M&amp;A) za rok 2013 przyznawanych przez dziennik Financial Times oraz Mergermarket. Nagroda, którą ogłoszono na ceremonii w Londynie w dniu 12 grudnia br., została przyznana w uznaniu roli, jaką kancelaria odegrała doradzając przy transakcjach typu M&amp;A w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, na Słowacji i w Słowenii.</p>

>

Europejskie nagrody M&A przyznawane przez Financial Times i Mergermarket s? ogłaszane na dorocznej ceremonii maj?cej na celu uhonorowanie doskonałej znajomości zagadnień korporacyjnych, kapitałowych (private equity), bankowych i prawnych dotycz?cych transakcji M&A. Zwycięzcy s? wyłaniani przy wykorzystaniu danych dotycz?cych transakcji typu M&A pochodz?cych z bazy danych platformy Mergermarket oraz niezależnych opinii ekspertów będ?cych wiod?cymi praktykami w zakresie M&A w Europie.

White & Case LLP jest wiod?c? ogólnoświatow? firm? prawnicz?, świadcz?c? usługi za pośrednictwem 40 biur znajduj?cych się w 27 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swym zasięgiem objęła rzeczywiście cały świat, zapewniamy doradztwo i reprezentowanie klientów praktycznie w każdej dziedzinie prawa maj?cej wpływ na transakcje transgraniczne. Klienci ceni? sobie zarówno rozległość naszej globalnej sieci jak i głębię naszej znajomości prawa amerykańskiego, angielskiego i lokalnego w każdym z regionów, w którym działamy i polegaj? na naszych kompetencjach przy złożonych transakcjach transgranicznych, a także, gdy reprezentujemy ich w postępowaniach arbitrażowych i spornych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin