Kancelaria White & Case doradzała Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. przy sprzedaży akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. o wartości blisko 372 mln PLN

<p style="text-align: justify;"><strong>Warszawa, 12 lipca 2016 roku.</strong> Globalna kancelaria prawna White &amp; Case występowała w charakterze doradcy prawnego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) w związku ze sprzedażą 100% akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. („SEJ”) na rzecz PGNIG TERMIKA S.A. („PGNIG Termika”). JSW i PGNiG Termika zawarły 4 lipca br. przedwstępną umowę sprzedaży akcji SEJ.</p>

>

Cenę za akcje SEJ ustalono na kwotę 371.820.957,00 PLN. Cena uwzględnia kwotę otrzyman? przez SEJ w zwi?zku ze sprzedaż? PEC Jastrzębie S.A. w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Na podstawie zawartej przedwstępnej umowy sprzedaży PGNiG Termika dokona płatności zaliczki w wysokości 278.878.263,00 PLN. Pozostała część ceny zostanie zapłacona w momencie podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży, której zawarcie planowane jest na pocz?tek sierpnia 2016 r. Jej podpisanie jest uwarunkowane spełnieniem określonych wymogów m.in. uzyskaniem wymaganych zgód korporacyjnych przez JSW oraz zmian w Programie Emisji Obligacji wyemitowanych przez SEJ. PGNiG Termika otrzymała zgodę UOKiK na przejęcie SEJ w czerwcu tego roku.

W zespole White & Case pracowali: Marcin Studniarek (partner), Aneta Hajska (partner lokalny) oraz Jacek Polewski, Anna Pawelec i Michał Jadwisiak (associates).

***

SEJ zajmuje się wytwarzaniem ciepła, energii elektrycznej, chłodu i sprężonego powietrza. Głównymi odbiorcami SEJ s? kopalnie JSW oraz PEC Jastrzębie S.A. Spółka jest właścicielem 5 elektrociepłowni zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju (EC Zofiówka, EC Moszczenica), Pniówku (EC Pniówek), Suszcu k/ Żor (EC Suszec) i Częstochowie. Sprzedaż ciepła w SEJ w 2015 r. wyniosła 1 476 TJ, natomiast energii elektrycznej 382 GWh. Po uruchomieniu bloku CFB o mocy zainstalowanej 75 MWe, potencjał wytwórczy SEJ w zakresie energii elektrycznej wzrośnie prawie dwukrotnie. W momencie zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, zaawansowanie budowy nowego bloku wynosiło ok. 60%, a przewidywany termin oddania do eksploatacji to koniec kwietnia 2017 r. SEJ jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej z gazu z odmetanowania kopalń (ł?czna moc zainstalowana w silnikach gazowych wynosi 29 MWe).

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.
Tel.: + 48 22 50 50  225; tel. komórkowy: +48  785  019  225; mariusz.mroczek@whitecase.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19