Kancelaria White & Case doradzała Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. oraz Spółce Energetycznej „Jastrzębie” przy sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu Zdroju o wartości ponad 190 mln PLN

<p style="text-align: justify;"><strong>Warszawa, 9maja 2016 roku.</strong> Międzynarodowa kancelaria prawnicza White &amp; Case LLP występowała w charakterze doradcy prawnego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) oraz spółki zależnej JSW - Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. („SEJ”) w związku ze sprzedażą akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu Zdroju („PEC”).</p>

>

W zwi?zku z realizowanymi działaniami w zakresie planu restrukturyzacji JSW, w tym procesu dezinwestycji wybranych aktywów należ?cych do Grupy JSW, w dniu 28 kwietnia 2016 r. została zawarta pomiędzy PGNiG Termika oraz SEJ umowa sprzedaży na rzecz PGNiG Termika 100% akcji w kapitale zakładowym PEC. Ł?czna cena za akcje PEC wynosi 190.400.000,00 PLN.

Środki pozyskane przez SEJ z tytułu sprzedaży akcji PEC zostan? przeznaczone na realizację programu inwestycyjnego SEJ „Energetyka 2016”, w szczególności sfinansowanie dokończenia budowy bloku fluidalnego CFB.

W zespole White & Case pracowali: Marcin Studniarek (partner), Aneta Hajska (partner lokalny) oraz Anna Pawelec (associate).

Grupa JSW to największy w Unii Europejskiej producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znacz?cy producent koksu. W 2015 r. w kopalniach JSW wydobyto 16,4 mln ton węgla. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

PEC  od 40 lat zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucj? oraz obrotem ciepła. Wielkość sprzedaży ciepła kształtuje się na poziomie 3 mln GJ. Ciepło jest produkowane w 14 źródłach własnych o ł?cznej mocy zainstalowanej 257,7 MW. Posiada ok. 260 km sieci ciepłowniczych.

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case M. Studniareki Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.
Tel.: + 48 22 50 50  225; tel. komórkowy: +48  785  019  225;
mariusz.mroczek@whitecase.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!