Kancelaria White & Case doradzała Bankowi PKO BP S.A. jako Oferującemu, przy ustanowieniu II Programu Emisji Obligacji Echo Investment S.A. o wartości 300 milionów PLN oraz pierwszej emisji Obligacji w ramach tego Programu o wartości 100 milionów P

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify">Warszawa, 28 czerwca 2017 roku. Międzynarodowa kancelaria prawna White &amp; Case występowała w charakterze doradcy prawnego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („Oferujący”), przy ustanowieniu w dniu 26 maja 2017 r. przez Echo Investment S.A. („Emitent”) II Programu Emisji Obligacji („Program”) do wysokości 300 milionów zł lub równowartości tej kwoty w euro.</p>

>

W ramach Programu Emitent będzie mógł dokonywać przez okres 12  miesięcy od daty zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego dotycz?cego Programu, wielokrotnych publicznych emisji niezabezpieczonych obligacji. W dniach 8-9  czerwca Emitent przeprowadził pierwsz? ofertę publiczn? Obligacji, tj. obligacji serii E, o wartości 100  milionów zł. Obligacje serii E  zostan? wyemitowane na pocz?tku lipca.

Powyższ? transakcję realizował zespół prawników White & Case z biura w Warszawie: Andrzej Sutkowski (partner), Bartosz Smardzewski (counsel) oraz Katarzyna Grodziewicz (associate).  

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.
Tel.: + 48 22 50 50  225; tel. komórkowy: +48  785  019  225; mariusz.mroczek@whitecase.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!