Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Hogan Lovells doradzała przy sekurytyzacji kredytów konsumenckich Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o wartości 2,3 mld zł.

<p style="text-align: justify;" lang="en-US" align="justify">Kancelaria Hogan Lovells doradzała londyńskim oddziałom BNP Paribas SA oraz UniCredit Bank AG, pełniącym rolę aranżerów i wiodących menedżerów, przy transakcji sekurytyzacji wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości 2,3 mld zł, należących do Banku BGŻ BNP Paribas S.A., będącego częścią wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. </p>

>

Jest to kolejna znacz?ca transakcja sekurytyzacji wierzytelności przeprowadzona na polskim rynku, przy której doradzała kancelaria Hogan Lovells, specjalizuj?ca się, między innymi, w doradztwie prawno-podatkowym w zakresie sekurytyzacji.

Środki o ł?cznej wartości 2,3 mld zł zebrane w celu nabycia puli wierzytelności przez spółkę celow?, BGZ Polska ABS1 Designated Activity Company, zostały uzyskane poprzez emisję zabezpieczonych nabytymi wierzytelnościami obligacji oraz pożyczkę podporz?dkowan? udzielon? spółce przez inwestorów, stanowi?c? dodatkowe zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu emisji obligacji, co efekcie umożliwiło nabycie od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wierzytelności o ł?cznej wartości nominalnej 2,3 mld zł.

Transakcja posiada dwuletni? strukturę rewolwingow?, co oznacza, że spłacona część portfela poddanego sekurytyzacji może być zasilana na bież?co nowo nabywanymi wierzytelnościami z tytułu kolejnych kredytów konsumenckich.

Transakcję koordynowali i nadzorowali - Piotr Zawiślak (partner, warszawskie biuro Hogan Lovells) oraz Julian Craughan (partner, londyńskie biuro Hogan Lovells). W skład zespołu transakcyjnego wchodzili – z warszawskiego biura Hogan Lovells: Artur Bilski (prawnik) oraz Jakub Matusielański (prawnik), zaś z londyńskiego biura Hogan Lovells: Fadzai Mandaza (senior associate) oraz Jonathan Morris (associate).

Andrzej Dębiec (partner), kieruj?cy praktyk? prawa podatkowego w warszawskim biurze Hogan Lovells oraz Zbigniew Marczyk (counsel) doradzali w zakresie polskiego prawa podatkowego.

Odrębne doradztwo w zakresie prawa angielskiego na rzecz BNP Paribas Trust Corporation Limited, działaj?cego m. in. jako Agent Obligacji (ang. Note Trustee) i Agent Zabezpieczeń (ang. Security Trustee), świadczyli Andrew Carey (partner), wspierany przez Megan James (associate) z londyńskiego biura Hogan Lovells.

***

O Hogan Lovells

Hogan Lovells to kancelaria prawna o globalnym zasięgu oferuj?ca kompleksowe usługi doradztwa prawnego oraz podatkowego w ponad 50 biurach zlokalizowanych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce, Azji, na Bliskim Wschodzie oraz w Australii.

Hogan Lovells jest jedn? z największych kancelarii prawnych w Polsce. Od wielu lat jesteśmy regularnie klasyfikowani w ścisłej czołówce krajowych, jak również międzynarodowych renomowanych rankingów kancelarii prawnych, przygotowywanych przez dziennik Rzeczpospolita, Legal 500 EMEA, Chambers & Partners (Europe oraz Global), IFLR1000 i WTR 1000. Dodatkowo w 2016 roku otrzymaliśmy tytuł „Kancelarii Pro Bono” Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita.

Hogan Lovells „firma" odnosi się do międzynarodowej praktyki prawniczej prowadzonej przez Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US  LLP oraz podmiotów z nimi powi?zanych.

W  celu uzyskania dodatkowych informacji o Hogan Lovells, odwiedź stronę www.hoganlovells.com.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Molestowanie i mobbowanie on-line

Praca świadczona na odległość nie wyklucza możliwości zaistnienia mobbingu, aktów molestowania i molestowania seksualnego. Telepracownik i pracownik...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19