Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Hogan Lovells doradzała przy pierwszej w Polsce transakcji, na rynku biurowym, opartej na technologii blockchain

<p style="text-align: justify;" lang="en-US">W sierpniu 2018 r., polski startup ShareSpace, zapewniający najemcom nowatorskie rozwiązania technologiczne z zakresu szybkiego dostępu i zarządzania procesem wynajmu biur serwisowanych i coworkingowych w całym kraju, przeprowadził pierwszą w Polsce transakcję, na rynku biurowym, opartą na technologii blockchain.</p>

>

Stronami transakcji były Business Link (wynajmuj?cy) oraz Ricoh (najemca). Business Link to największy w Polsce operator przestrzeni coworkingowych oferuj?cy dostęp do społeczności biznesowej startupów i korporacji. Ricoh to firma oferuj?ca, między innymi, urz?dzenia do druku biurowego i produkcyjnego.

Innowacyjne rozwi?zanie oparte na blockchain zostało zastosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji najmu, niepodważalności warunków komercyjnych i prawnych oraz obniżenia kosztów pośrednictwa i doradztwa. Dostęp, weryfikacja oraz walidacja dokumentów i ustaleń komercyjnych odbywa się za pomoc? zdecentralizowanej platformy, co znacz?co skraca czas negocjacji i jednocześnie zachowuje gwarancje bezpieczeństwa całego procesu online, nawet przy zaangażowaniu wielu podmiotów. Wzór umowy pomiędzy stronami transakcji powstał również w oparciu o technologie blockchain.

Warszawskie biuro międzynarodowej kancelarii Hogan Lovells świadczyło kompleksowe usługi doradztwa prawnego od pocz?tkowego etapu transakcji do jej sfinalizowania. Zespół prawników Hogan Lovells był odpowiedzialny za realizację projektu zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i regulacjami prawnymi oraz za przygotowanie elastycznej umowy nowej generacji, która w poł?czeniu z technologi? ShareSpace może być stosowana zarówno w transakcjach wynajmu małych jak i również dużych powierzchni. W skład zespołu projektowego Hogan Lovells weszli:

  • Praktyka Korporacyjna, Fuzji i Przejęć: adwokat Marek Wroniak (Partner), radcowie prawni Tomasz Grygorczuk (Counsel) oraz Tomasz Pietrzak (Associate),
  • Praktyka Podatkowa: radca prawny Andrzej Dębiec (Partner), aplikant adwokacki Jan Starybrat (Lawyer),
  • Praktyka Prawa Własności Intelektualnej, Mediów oraz Nowych Technologii: radca prawny Ewa Kacperek (Counsel)
  • Praktyka Nieruchomościowa: aplikant radcowski Adam Nowosielski (Lawyer).

W transakcję, z zakresu analizy biznesowo-rynkowej oraz utrzymania najwyższych standardów najmu nieruchomości komercyjnych, była zaangażowana firma Cushman & Wakefield. Atende S.A. dostarczyło szczegółowy opis scenariuszy testowych i przypadków testowych aplikacji weryfikuj?cych zgodność transakcji (opartej na blockchain) z wymaganiami funkcjonalnymi a Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk nadzorował przebieg projektu.

***

O Hogan Lovells

Hogan Lovells to kancelaria prawna o globalnym zasięgu oferuj?ca kompleksowe usługi doradztwa prawnego oraz podatkowego w ponad 50 biurach zlokalizowanych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce, Azji, na Bliskim Wschodzie oraz w Australii.

Hogan Lovells jest jedn? z największych kancelarii prawnych w Polsce. Od wielu lat jesteśmy regularnie klasyfikowani w ścisłej czołówce krajowych jak również międzynarodowych, renomowanych rankingów kancelarii prawnych przygotowywanych przez dziennik Rzeczpospolita, Legal 500 EMEA, Chambers & Partners (Europe oraz Global), IFLR1000 i WTR 1000. Dodatkowo w 2016 roku otrzymaliśmy tytuł „Kancelarii Pro Bono” Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita.

Hogan Lovells „firma" odnosi się do międzynarodowej praktyki prawniczej prowadzonej przez Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US  LLP oraz podmiotów z nimi powi?zanych.

W  celu uzyskania dodatkowych informacji o Hogan Lovells, odwiedź stronę www.hoganlovells.com.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin