Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Gide otwiera biuro w Kairze i wzmacnia swoją obecność na Bliskim Wschodzie

<p style="text-align: justify;" align="justify">Kancelaria Gide ma przyjemność poinformować o otwarciu biura w Kairze. Tym samym Gide staje się pierwszą międzynarodową kancelarią o francuskich korzeniach mającą siedzibę w stolicy Egiptu.</p>

>

Egipt, położony na pograniczu Afryki i Azji, stanowi ważny ośrodek gospodarczy w skali światowej i regionalnej, a także strategiczny kierunek rozwoju dla wielu inwestorów instytucjonalnych i  prywatnych. To właśnie Egipt był w 2017 roku głównym celem inwestycji zagranicznych w  Afryce. Otwieraj?c biuro w tym kraju, kancelaria Gide chce jeszcze aktywniej uczestniczyć w rozwijaniu w Egipcie działalności inwestorów zagranicznych, a  także wspierać spółki egipskie w  ramach podejmowanych przez nie przedsięwzięć międzynarodowych, zarówno poprzez doradztwo prawne, jak i  reprezentację w postępowaniach s?dowych.

Kancelaria Gide – od 30 lat działaj?ca na Bliskim Wschodzie poprzez biura w Paryżu, Londynie, Stambule oraz otwarte jesieni? ubiegłego roku biuro w  Teheranie, a także poprzez północnoafrykański hub składaj?cy się z biur w Algierze, Casablance i Tunisie – w Egipcie jest obecna od dawna. Jej rozległe doświadczenie obejmuje w szczególności takie zagadnienia jak projekty inwestycyjne, transakcje przejęć, kontrakty handlowe i arbitraż międzynarodowy, projekty infrastrukturalne (finansowanie i realizacja przedsięwzięć), compliance oraz prawo konkurencji.

Biurem Gide w Kairze kieruje wspólnik Baudouin de Moucheron, założyciel biura w Stambule i Senior Partner w  latach 2012-2017. W skład zespołu biura w Kairze wchodz? głównie prawnicy egipscy mówi?cy biegle po arabsku, angielsku, francusku i niemiecku.

Stéphane Puel, Wspólnik Zarz?dzaj?cy Gide, zauważa: „Po otwarciu biura Gide w Iranie w 2017 roku, poprzez utworzenie tej kolejnej już lokalizacji kancelarii na Bliskim Wschodzie, chcemy wzmocnić nasz? obecność na rynkach wschodz?cych. Jesteśmy przekonani, że wieloletnia aktywność kancelarii w tym regionie i dobre relacje z lokalnymi władzami to nasze kluczowe atuty z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw naszych klientów w  Egipcie”.

Baudouin de Moucheron, wspólnik kieruj?cy biurem Gide w Kairze, dodaje: „Bardzo się cieszę, że powierzono mi to zadanie. Rynek egipski rozwija się prężnie, a otwarcie biura w Kairze umożliwi nam zapewnienie kompleksowego wsparcia spółkom, które będ? chciały na nim zaistnieć. By odpowiedzieć na ich potrzeby, tworzymy w Kairze zespół składaj?cy się z najbardziej utalentowanych egipskich prawników”.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19