Kancelaria Gide doradzała MEDI-system przy transakcjach nabycia ośrodków opieki dla seniorów

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Zespół kancelarii Gide doradzał na rzecz spółki MEDI-system (grupa Orpea) w ramach transakcji nabycia Centrum Seniora Angel Care we Wrocławiu od Angel Poland Group, sfinalizowanej 2 stycznia 2018 roku, oraz transakcji nabycia Domu Opieki Ostoya w Starych Babicach pod Warszawą od Allenort Capital Fund, sfinalizowanej w grudniu ubiegłego roku.</strong></span></span></p>

>

Ośrodek Angel Care we Wrocławiu, który był przedmiotem pierwszej ze wspominanych transakcji, jest kompleksowym centrum opieki nad osobami starszymi o zróżnicowanych potrzebach, przeznaczonym zarówno dla samodzielnych seniorów, jak i dla osób wymagaj?cych całodobowej pomocy, w tym choruj?cych na demencję. Ośrodek będzie dziewi?t? placówk? prowadzon? przez MEDI-system w Polsce.

Zakres doradztwa kancelarii Gide w ramach tego projektu obejmował wszelkie kwestie prawne zarówno w zakresie analizy due diligence spółki celowej prowadz?cej Centrum Seniora Angel Care, jak i w zakresie przygotowania i negocjacji dokumentacji transakcyjnej.

Po stronie kancelarii Gide nad tym projektem pracował zespół kierowany przez Dariusza Tokarczuka (partner zarz?dzaj?cy, radca prawny) oraz Błażeja Czwarnoka (counsel, adwokat), w tym między innymi Joanna Karkoszka (associate, avocat ?  la cour), Anna Ratajczyk-Sałamacha (associate, radca prawny).

Niespełna miesi?c wcześniej, w grudniu ubiegłego roku, kancelaria sfinalizowała także transakcję nabycia przez MEDI-system Domu Opieki Ostoya w Starych Babicach pod Warszaw? od grupy Allenort Capital Fund.

W pracach nad analiz? due diligence spółek celowych oraz   dokumentacj? transakcyjn? uczestniczył zespół kierowany przez Tomasza Roszczyca (associate, adwokat) oraz Błażeja Czwarnoka (counsel, adwokat).

Projekty s? kontynuacj? wieloletniej współpracy sieci MEDI-system z kancelari? Gide, która w 2015 roku kompleksowo doradzała przy nabyciu polskiej spółki przez francusk? grupę Orpea.

***

Nota do wydawcy:

Gide jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii otworzyła biuro w  Polsce w 1991 r. Obecnie w warszawskim biurze kancelarii Gide pracuje około 40 adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Klientami warszawskiego biura kancelarii s? między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe w  tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego. Do klientów kancelarii należy również wiele spółek z  indeksu WIG-30: KGHM, PGNIG, Grupa Azoty, mBank, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Bank ING, PGE, PKN Orlen, Energa, Orange oraz Asseco.

Kancelaria Gide, założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedn? z  największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Posiada 13 biur i zatrudnia ponad 600 prawników. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawn? w  zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.

Zapraszamy na nasz? stronę internetow?: gide.com

@GideLawFirm

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Gide (Polska)
Katarzyna Prus
Communications & Marketing
tel. +48 22 344 00 86
katarzyna.prus(@)gide.com

Gide (Francja)
Natacha Boigegrain
Business Development & Communications Director
tel. +33 (0)1 40 75 60 24
natacha.boigegrain(@)gide.com

Sandra Godon
Communications Manager
tel. +33 (0)1 40 75 37 80
godon(@)gide.com

Havas
Mathieu Bonnefond
tel. +33 (0)6 72 73 92 46
mathieu.bonnefond(@)havas.com

Charlotte Lazimi
tel. +33 (0)6 84 79 16 27
charlotte.lazimi(@)havas.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!