Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria DLA Piper z nowym senior associate w praktyce ds. prawa pracy

Z początkiem stycznia br. do zespołu kancelarii DLA Piper dołączyła adwokat <strong>Weronika Papucewicz </strong>na stanowisko senior associate w praktyce ds. prawa pracy.

 

Weronika Papucewicz specjalizuje się w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy, ochronie danych osobowych oraz sprawach z zakresu antydyskryminacji. Wspiera pracodawców we wszystkich etapach zatrudniania i rozwi?zywania umów z pracownikami. Weronika doradza podmiotom wchodz?cym na polski rynek, w szczególności tym z branży usług biznesowych (SSC/BPO). Uczestniczy w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, derekrutacji i zwolnień grupowych, w tym prowadzi negocjacje ze zwi?zkami zawodowymi. Zajmuje się aspektami pracowniczymi przy transakcjach fuzji i przejęć. Reprezentuje pracodawców w sporach s?dowych dotycz?cych mobbingu i dyskryminacji. Dzięki swojej wiedzy z zakresu HR doradza klientom również w aspektach zawi?zanych z zarz?dzaniem kapitałem ludzkim.

Doświadczenie biznesowe, praca naukowa, a także działalność pro bono Weroniki została doceniona przez środowisko prawnicze, co znalazło odzwierciedlenie w przyznanym jej wyróżnieniu Rising Star w rankingu Dziennika Gazety Prawnej oraz Wolters Kluwer. Przed doł?czeniem do DLA Piper Weronika Papucewicz była m.in. szefem praktyki prawa pracy w CDZ Legal Advisors. Weronika na co dzień współpracuje z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego.

"Weronika Papucewicz wnosi do naszego zespołu bardzo cenn? znajomość sektora BPO/SSC, co jest doskonałym uzupełnieniem kompetencji naszego zespołu. Z jej szerokiego doświadczenia skorzystaj? przede wszystkim nasi aktualni, jak i nowi klienci", mówi Agnieszka Lechman-Filipiak, partner kieruj?ca praktyk? ds. prawa pracy.

Praktyka prawa pracy kancelarii DLA Piper skupia 6 prawników z szerokim doświadczeniem w zagadnieniach prawa pracy, zarówno indywidualnego, jak i  zbiorowego. Szefowa praktyki Agnieszka Lechman-Filipiak jest rekomendowana przez międzynarodowe rankingi m.in. Chambers Europe i Legal 500.

***

O DLA Piper

DLA Piper jest globaln? kancelari? prawn? zatrudniaj?c? 4200 prawników w ponad 40 krajach Europy, Bliskiego Wschodu, regionu Azji i Pacyfiku oraz obu Ameryk.

Kancelaria DLA Piper w Polsce działa od 2007 roku, obecnie z zespołem ponad 80-ciu prawników i oferuje usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz międzynarodowych korporacji, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw krajowych prowadz?cych działalność we wszystkich sektorach gospodarki poprzez następuj?ce specjalistyczne działy prawne:

  • Prawo korporacyjne, w tym M&A, rynki kapitałowe, private equity;
  • Rynki finansowe i projekty infrastrukturalne;
  • Doradztwo regulacyjne, w tym prawo energetyczne i farmaceutyczne;
  • Postępowania s?dowe i arbitrażowe;
  • Prawo podatkowe;
  • Własność intelektualna i technologie;
  • Prawo pracy;
  • Prawo nieruchomości.

Kontakt dla mediów:

Beata Niemczuk
Head of MBD - Poland
T +48 605 954 292
E beata.niemczuk@dlapiper.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19