Kancelaria DLA Piper z nowym counselem, rzecznikiem patentowym w praktyce ds. prawa własności intelektualnej i nowych technologii

<p style="text-align: justify;" lang="de-AT" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Z początkiem grudnia br. do zespołu kancelarii DLA Piper dołączył rzecznik patentowy, radca prawny dr <strong>Krystian Maciaszek</strong> na stanowisko counsela w praktyce ds. prawa własności intelektualnej i nowych technologii. </span></p>

>

Krystian Maciaszek specjalizuje się w doradztwie w zakresie ochrony własności intelektualnej. Głównym obszarem jego praktyki jest ochrona marki, tak w oparciu o zarejestrowane znaki towarowe, jak i zasady zwalczania nieuczciwej konkurencji, najczęściej na rynkach dóbr szybkozbywalnych i farmaceutycznym. Równie aktywnym polem jego działalności s? sprawy dotycz?ce ochrony niezarejestrowanych i zarejestrowanych wzorów przemysłowych oraz praw autorskich. Posiada również doświadczenie w obszarze ochrony rozwi?zań technologicznych w branży budowlanej i meblarskiej oraz odzieżowej. Krystian brał udział w projektach dotycz?cych naruszenia praw do oprogramowania komputerowego. Krystian reprezentuje klientów przed s?dami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi oraz EUIPO.

Jego ekspertyza jest ceniona przez środowisko i znajduje to odzwierciedlenie w przyznanych wyróżnieniach. Otrzymał wyróżnienia "Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra" - rankingu Dziennika Gazety Prawnej oraz Wolters Kluwer oraz "Zasłużony dla Samorz?du Rzeczników Patentowych". Przed doł?czeniem do DLA Piper Krystian Maciaszek był m.in. partnerem w kancelarii Kulikowska i Kulikowski Intellectual Property Attorneys.

"Ekspertyza Krystiana Maciaszka jako rzecznika patentowego i bardzo cenionego eksperta w zakresie własności przemysłowej jest doskonałym uzupełnieniem kompetencji naszego zespołu. Jego wieloletnie i wieloaspektowe doświadczenie będzie procentować dla naszych klientów. DLA Piper to także świetne miejsce dla Krystiana do dalszego rozwoju zawodowego ze względu na nasze usieciowienie i klientów reprezentuj?cych największe i najbardziej prestiżowe marki na świecie", mówi Ewa Kurowska-Tober, Partner kieruj?ca praktyk? ds. prawa własności intelektualnej i nowych technologii.

***

O DLA Piper

DLA Piper jest globaln? kancelari? prawn? zatrudniaj?c? 4200 prawników w ponad 40 krajach Europy, Bliskiego Wschodu, regionu Azji i Pacyfiku oraz obu Ameryk.

Kancelaria DLA Piper w Polsce działa od 2007 roku, obecnie z zespołem ponad 80-ciu prawników i oferuje usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz międzynarodowych korporacji, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw krajowych prowadz?cych działalność we wszystkich sektorach gospodarki poprzez następuj?ce specjalistyczne działy prawne:

  • Prawo korporacyjne, w tym M&A, rynki kapitałowe, private equity;
  • Rynki finansowe i projekty infrastrukturalne;
  • Doradztwo regulacyjne, w tym prawo energetyczne i farmaceutyczne;
  • Postępowania s?dowe i arbitrażowe;
  • Prawo podatkowe;
  • Własność intelektualna i technologie;
  • Prawo pracy;
  • Prawo nieruchomości.

Kontakt dla mediów:

Beata Niemczuk
Head of MBD - Poland
T +48 605 954 292
E beata.niemczuk@dlapiper.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19