Podsumowanie wydarzeń  •  Partnerzy

Jesienny Speed Business Meeting odbył się w Hotelu Sound Garden

<p style="text-align: justify;">Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce we współpracy z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu, Przemysłu i Usług zorganizowała dla swych firm stowarzyszonych kolejne spotkanie z cyklu Speed Business Meeting, które odbyło się we wtorek 7 października o 18.00 w hotelu Sound Garden, przy Żwirki i Wigury 18 w Warszawie.</p>

>

We wtorkowym spotkaniu Speed Business udział wzięło prawie 70 firm z różnych branż, zarówno z sektora przemysłu, handlu, jak i usług. Większość z nich to firmy stowarzyszone w CCIFP, z których część bardzo dobrze już zna tę wyj?tkow? formułę biznesowych rendez-vous. Zjawiło się również ponad 10 firm zrzeszonych w ramach MZHPiU.

Spotkania z cyklu Speed Business Meeting odbywaj? się dwa razy do roku, zwykle wiosn? i jesieni?. Ich unikalna formuła pozwala na zapoznanie się z przedstawicielami wybranych przez siebie branż oraz zaprezentowanie własnej działalności. Rozmówcy podzieleni s? na grupy utworzone na podstawie wypełnionego wcześniej formularza zgłoszeniowego. Po przybyciu na spotkanie każdy z uczestników otrzymuje indywidualny harmonogram rozmów.

Na październikowym spotkaniu, uczestnicy podzieleni zostali na maks. 10-osobowe grupy. W każdej grupie dany uczestnik dysponował około 3 minutami na to, by przedstawić się pozostałym rozmówcom. Po upływie 30 minut i wymianie wizytówek, każdy z uczestników przechodził do kolejnej grupy, zgodnie z przedstawionym na wstępie indywidualnym harmonogramem.

Podczas Speed Business Meetingu każda firma miała okazję zdobyć około 30 nowych kontaktów biznesowych. Koktajl, który odbył się po 3 sesjach grupowych spotkań okazał się wspaniał? okazj? na nawi?zanie relacji biznesowych z pozostałymi uczestnikami wieczoru przy lampce wina oraz w miłej atmosferze.

Pragniemy serdecznie podziękować hotelowi Sound Garden, który jako Partner wieczoru udostępnił nam salę na potrzebę organizacji tego spotkania.

Już dziś zapraszamy wszystkich Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Speed Business Meeting, które odbędzie się w czerwcu przyszłego roku i będzie współorganizowany ze Skandynawsk? Izb? Handlow?.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP